rekol wielk 2017 1Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej Zespołu Szkół Niepublicznych odbyły się w naszej Parafii pw. Matkirekol wielk 2017 2 Bożej Bolesnej w Radomiu w dniach 1-3 marca (od Środy Popielcowej). Rekolekcje poprowadził bardzo dynamicznie diakon Mateusz z Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. We środę i czwartek, o godzinie 9:00, spotkał się z uczniami klas V i VI podstawówki i gimnazjalistami, zaś o godzinie 11:00 z uczniami klas 0–IV. We czwartek o godzinie 16.00 odbyło się nabożeństwo pokutne podczas adoracji Najświętszego Sakramentu dla wszystkich, a w piątek o godzinie 10:00 msza św. dla wszystkich i o godzinie 16:00 Droga Krzyżowa. Oprawę liturgiczną zapewniła młodzież przygotowana przez katechetkę panią Anitę.
rekol wielk 2017 3Rozpoczynając Mszę Świętą wikariusz ks. Arkadiusz Wójcik powiedział: Chrystus wzywa nas do nawrócenia. rekol wielk 2017 4Dziś rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej. Witamy Mateusza i życzymy, by słowo które będzie głosił padało na żyzną glebę. Diakon Mateusz zaprosił młodzież przed ołtarz, aby nawiązać z każdym kontakt wzrokowy. Na początku przedstawił się: jestem Mateusz, a wy? Każdy na 3/4 poda swoje imię. (...) Ten czas Wielkiego Postu jest czasem, aby się nawrócić. Co to znaczy? I tu padały różne propozycje: zboczyć ze złej drogi, jeśli wybierzemy złą drogę, to tak jak GPS Pan Bóg będzie nam mówił zawróć! - odwróć się od grzechu!
Krótko wytłumaczył młodzieży: Śmierć Jezusa jest oznaką miłości! A następnie wziął gitarę i nauczył ich pieśni Bóg tak umiłował świat. Następnie rekol wielk 2017 5zaprosił 5 osób, aby zaprezentować Przypowieść o Synu Marnotrawnym, która była kanwą dalszej nauki. Nieprawdopodobnej miłości Boga do człowieka. Poprzez pytania i odpowiedzi z tej przypowieści uzmysłowił młodym, że człowiek z natury jest grzeszny, ale jeśli przyzna, że zgrzeszył zawsze może wrócić do Ojca. Pan Bóg działa w sposób, że daje nam łaski, ale nie zawsze one trafiają do ludzi. I w sposób obrazowy, zapraszając Dawida, aby trzymał parasol (grzechy) nad sobą, a sam lał wodę (łaski) - łaska nie spływa, bo człowiek zgrzeszył. Ale Dawid idzie do spowiedzi (już bez parasola) i wtedy łaska spływa na niego i polał delikatnie jego głowę wodą.
Następnego dnia Mateusz kontynuował naukę o Miłosiernym Ojcu i nauczył młodzież następnej pieśni, tym razem z gestami i podskokami: Bądź z nami Panie Boże (jest w Internecie, jak ktoś będzie chciał ją poznać). Dalej kontynuował: mamy z Panem Bogiem kontakt non stop poprzez ludzi, wydarzenia, przez obecność w Najświętszym Sakramencie. Oczyma wiary możemy dostrzec Pana Jezusa. Pan Bóg objawiał się człowiekowi przez proroków, w krzaku gorejącym, na Górze Synaj. Jest tak w naszym życiu, że kontakt z Panem Bogiem zrywa szatan, przez grzech. I tu znów obrazowo przedstawił, zapraszając Kubę do trzymania krzesła na wyprostowanych rękach, a sam wrzucał na nie ciężary (grzechy) i już nie było łatwo je utrzymać. Uzmysłowił zatem, że sam człowiek nie podoła dźwigać grzechy. Pan Bóg pomaga, a te grzechy zabiera na krzyż. Tak działa Boże miłosierdzie, tak działa Bóg! - podsumował. Gdzie o tę pomoc prosić? W konfesjonale! W imię Jezusa kapłan odpuszcza grzechy! Kapłan ma taką łaskę, że zapomina te grzechy i może rozmawia normalnie z każdym człowiekiem. Pan Jezus zabiera grzechy na krzyż, bo jest On znakiem miłości Boga do człowieka. Dlatego winniśmy go bronić, bo Jezus obiecał, że kiedy zostanie wywyższony na krzyżu, pociągnę was do siebie. Na potwierdzenie tego były dwa filmy, w których obrazowo przedstawiono, że tylko Pan Jezus poda pomocną dłoń człowiekowi uwikłanemu w grzech. Bardzo ważnym akcentem tych rekolekcji była adoracja Krzyża i Droga Krzyżowa po południu. Szkoda, że młodzi mają jeszcze niewykrystalizowaną świadomość, jak ważne dla życia każdego człowieka jest przylgnięcie do Krzyża. Jest to nieodrobiona lekcja dla nas dorosłych (w rodzinie, szkole, w życiu różnych wspólnot). Diakonowi Mateuszowi dziękujemy za przeprowadzenie niekonwencjonalnych rekolekcji!

Wpisała i zdj.: Rozalia Sitkowska