igp2599 igp26087 marca 2017 r. w pierwszy piątek miesiąca odbyła się Droga Krzyżowa ulicami parafii począwszy od Radosnej, przez Wietrzną, Parkową, Warszawską i z powrotem Radosną do Kaplicy. Drogę tę poprzedziła Msza święta wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusowemu za grzechy nasze i popełnione na terenie parafii. Drogę krzyżową poprowadził w tym dniu proboszcz ks. Gabriel Marciniak wraz z dwiema osobami z Odnowy w Duchu Świętym Maranatha (Zofią Kroczak i Jolantą Strzałkowską). Krzyż niesiony był przez Rycerzy Kolumba, którzy też dbali o nasze bezpieczeństwo. Wszyscy uczestnicy śpiewali pieśni zaintonowane przez organistkę Katarzynę Bednarską i Maćka Nowikowa.  igp2621Rozważaniom poszczególnych stacji towarzyszyły słowa Pisma Świętego (Iz 49, Iz 52, Iz 53, Lm 1-3, Łk 23) oraz modlitwy - prośby skierowane do Pana Jezusa. Słowa te były wypowiadane w naszym imieniu, tak aby każdy w sercu mógł wzmocnić swoją prośbę:
Pomóż mi Panie być odważnym Twoim świadkiem, bym wiernie trwał przy Tobie i nie skazywał Cię ponownie na śmierć igp2630 swoimi grzechami. (...) Proszę Cię Jezu o ramiona, które potrafią przytulić, obronić, udźwignąć każdą ludzką troskę i zasłonić przed złem. (...) Wskazuj mi Panie drogę do powstawania.  (...) Daj nam czuć Panie Jezu obecność Twojej Matki na drodze naszego życia, daj nam Jej serce i mądrość cierpienia.
Warte przemyślenia były też prośby: Dajesz mi Panie codziennie okazję do tego, aby dźwigać krzyże innych. (...) Proszę Cię Panie o Twój obraz w moim sercu, spojrzeniu, w słowach, gestach. (...) Dziękuję Ci Panie za sakrament pokuty, w którym dźwigasz mnie Panie, gdy upadnę. (...) Panie Jezu przyjdź mi z pomocą w chwilach próby miłości. (...) Modlę się do Ciebie Panie za tych, którzy niszczą swoje ciało lub innych. (...)
 igp2636W końcowych stacjach: (...) Całuję Jezu Twe rany i proszę o serce, które ukocha Cię ponad wszystko. (...) igp2659 Proszę Cię Panie o odwagę umierania za innych. (...) Maryjo Matko Chrystusa i moja ucz mnie jak odczytywać sens wydarzeń choćby były najtrudniejsze. (...) Zbawicielu, uwielbiamy Cię za Twoje zwycięstwo nad szatanem, grzechem i śmiercią (...) chcemy Ciebie naśladować żyjąc ofiarnie dla Boga i ludzi.

W zakończeniu proboszcz ks. Gabriel podziękował Panu Jezusowi za Jego mękę i śmierć na Krzyżu, aby nas wykupić z rąk szatana. Podziękował za przygotowanie rozważań i wszystkim wspomagającym go w prowadzeniu tej drogi, dźwigającym krzyż i uczestnikom. Na koniec pobłogosławił obecnych.

Wpisała: R. Sitkowska, fot. Paweł i Franciszek Trojanowski