dsc 7062W Niedzielę Palmową, w siedem dni przed Wielkanocą Kościół wspomina triumfalny wjazd Chrystusa dodsc 7064 Jerozolimy. Jest to dzień inicjujący Wielki Tydzień, czas szczególnego wyciszenia, przeżywania Paschy Jezusa – Jego Męki i Zmartwychwstania. W tradycji polskiej Niedziela Palmowa jest najbardziej barwnym świętem, bowiem wszyscy przynoszą palmy do poświęcenia. W tym dniu zamiast kazania wierni wysłuchują Ewangelii Męki Pana Jezusa Chrystusa według Świętego Łukasza (Łk 22,14-23.56), w naszej Parafii w wykonaniu ministrantów. Na Mszy świętej o 10:30, którą celebrował wikariusz ks. dsc 7066Arkadiusz Wójcik, czytali Wojciech Gruszczyński oraz Rafał i Mateusz Balcerzak. Msza św. o 12:00 rozpoczęła się czytaniami przy Krzyżu Misyjnym. Następnie proboszcz ks. Gabriel Marciniak poświęcił palmy i ze śpiewem Chwała Królowi Dawidowemu wierni weszli do Kaplicy. Na tejdsc 7070 Mszy świętej Ewangelię czytali Rycerze Kolumba (Krzysztof Jędra, Paweł Przybyłek, Zbigniew Morgaś) wraz  z proboszczem ks. Gabrielem Marciniakiem.
Wielu parafian, tego dnia, przyniosło do poświęcenia piękne palmy, które wykonane były przez panie skupione wokół Caritasu. Radość ich była tym większa, że parafianie chętnie kupowali palmy, nie szczędząc pieniążków na piękny cel - budowę Kościoła. Należy dodać, iż rozeszły się wcześniej niż przewidywano. Bóg zapłać za wsparcie budowy Kościoła!

Wpisała: R. Sitkowska, fot. Wojciech Sitkowski