igp2673 igp2690Wielki Czwartek jest pamiątką Wieczerzy Pańskiej. Jest to wspomnienie ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. Apostołowie usłyszeli: Bierzcie i jedzcie ... , to czyńcie na Moją pamiątkę. Ofiarujcie się Panu Bogu razem z kapłanem. Dzwony głoszą prymat Chrystusa nad śmiercią. Obnażony ołtarz ma nam przypominać o całkowitym uniżeniu Chrystusa i przygotować do Triduum Wielkiego Piątku. Liturgię Wielkiego Czwartku, pamiątki Wieczerzy Pańskiej i zarazem ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa, 13 kwietnia 2017 r. odprawiało trzech księży: główny celebrans Liturgii proboszcz ks. Gabriel Marciniak, ks. dr Radosław Kacprzak – kapelan Szpitala na Józefowie w Radomiu i wikariusz ks. Arkadiusz Wójcik. Ks. Gabriel powiedział: zgromadziliśmy się na Eucharystii, która ma dziś szczególny wymiar, bo w Wielki Czwartek sprawował ją Pan Jezus. Dziś będziemy przeżywać wszystkie wydarzenia Męki Pańskiej od pojmania aż do śmierci Pana Jezusa. W tym uroczystym dniu msza św. była w intencji kapłanów sprawujących tę świętą Eucharystię i za ks. Mariusza Turczyka, dyrektora Domu Księży Seniorów w Radomiu.
 igp2697Oprawę liturgii Wielkiego Czwartku zapewnili: ministranci, ADS i  chór połączony ze scholą. W tym dniu starszy ministrant Wojciech Gruszczyński zapowiadał co się wydarzy i mówił o znaczeniu poszczególnych symboli tego dnia (Triduum Paschalnego): za chwilę zaśpiewamy Chwała na wysokości i rozlegną się wszystkie dzwony, a później ucichną.
W homilii ks. Radosław powiedział, że często widzi ludzi wychodzących z Eucharystii, że są smutni, a przecież to jest spotkanie ze Słowem Bożym. Eucharystia jest jednym z najważniejszych darów, których nie umiemy docenić. to jest niezwykły dar uczestniczenie w Eucharystii. Czym jest zatem Eucharystia i sakrament kapłaństwa dla mnie osobiście? Czy pozwalam, żeby Jezus Eucharystyczny kierował moim życiem? Dla nas kapłanów jest to bardzo ważny dzień, bo podczas Krzyżma odnowiliśmy ten Sakrament. Przytoczył wiele przykładów z wyjazdów do kolegów na misje, gdzie ludzie tęsknią za kapłanem, by odprawił Eucharystię. Dlatego jesteśmy dziś, aby modlić się za kapłanów, aby nigdy nie zabrakło kapłanów i powołań. (...) Dziękuję Ci Panie, że jesteś z nami w Eucharystii, dziękuję za kapłanów sprawujących Eucharystię. (...) Każdy kapłan jest słabym człowiekiem i dlatego was, o tę modlitwę prosimy.
 igp2703W imieniu parafian i wspólnot modlitewnych życzenia i kwiaty złożyły liderki Wspólnot: Elżbieta Mazan, Maria Zakrzewska i Rozalia Sitkowska.
 igp2711Kulminacyjnym momentem liturgii Wielkiego Czwartku było przeniesienie Najświętszego Ciała Jezusowego do Ciemnicy. Chwila cichej Adoracji Jezusa dla wszystkich uczestników celebracji i błogosławieństwo zakończyły tę piękną liturgię. Po tym rozpoczęła się adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy prowadzona przez Wspólnotę Krwi Chrystusa, która miała charakter dziękczynny za ustanowienie Sakramentu Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. Później Pana Jezusa w Ciemnicy adorowali członkowie Kółek Żywego Różańca.

Wpisała: Rozalia Sitkowska, fot. Paweł Trojanowski