igp2714Gromadzimy się w Wielki Piątek, aby rozważać Mękę Pańską, powiedział proboszcz ks. Gabriel Marciniak rozpoczynając Drogę Krzyżową, którą w tym dniu poprowadzili Rycerze Kolumba i oni też ponieśli krzyż i lampiony przechodząc od stacji do stacji. Proboszcz: "O Matko Bolesna w tym czasie wielkiego cierpienia Jezusa uproś łaskę dźwigania krzyża aż na sam szczyt Golgoty". Rozważania były rozwinięte i zawsze zakończone prośbą do Pana Jezusa: Jezu przebacz mi i bądź miłosierny; O mój Jezu przebacz mi lenistwo duchowe; Daj mi łaskę, abym pozostał pod ciężarem mojego krzyża; matko daj mi łask cierpieć jak Ty i On.
 igp2753 igp2764Narratorem Wielkopiątkowej Liturgii był Wojciech Gruszczyński:  Przez udział w dzisiejszej Liturgii dajemy świadectwo wiary. prośmy o miłosierdzie. Wpatrujmy się  w krzyż.(...) idziemy krok w krok za Chrystusem biorąc własny krzyż. I następnie przedstawił przebieg Liturgii.  Gdy kapłan upadnie przed ołtarzem w geście przebłagalnym, my uklęknijmy i módlmy się w ciszy przepraszając Jezusa i prosząc o miłosierdzie dla nas i całego świata. Przewodniczącym Liturgii był wikariusz ks. Arkadiusz Wójcik. Następnie ministranci (Wojciech, Marek, Rafał i Bartek) odczytali Mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana (J 18,1-19,42).
 igp2778 igp2783Homilię wygłosił proboszcz ks. Gabriel Marciniak: zebraliśmy się w najważniejszy dzień dla świata, bo w ten jeden dzień nie przeżywamy Eucharystii, tylko wpatrujemy się w krzyż - dwie belki! To była śmierć w wielkim cierpieniu. (...) Krzyż znak hańby, cierpienia i śmierci, a dla nas znak miłości i zbawienia. (...) Pan Jezus odwrócił zło, które zapanowało. Jezus zwyciężył szatana i śmierć. (...) Jeśli się nie będę chlubił krzyżem, to czym będę się chlubił: majątkiem, sławą? jakim wartościom chcę się oddawać? Zostaje wtedy tylko rozpacz i bezsens! (...) Nie bójmy się tego krzyża, który jest symbolem miłości! Amen!
 igp2784Piękną modlitwę powszechną śpiewał ks. Radosław na przemian z ks. Arkadiuszem: za papieża, za wszystkie stany Kościoła, za katechumenów, o jedność Kościoła, za Żydów, za niewierzących w Boga, za rządzących państwami, za strapionych i cierpiących.
 igp2804I znów narrator zapowiedział: zbliża się kulminacyjny punkt Liturgii - Liturgia Krzyża. Za adorację krzyża w szacunku możemy uzyskać odpust zupełny. Tego dnia przyszło bardzo dużo wiernych, przy pięknych śpiewach wszyscy w skupieniu podchodzili, aby ucałować krzyż.
Po komunii świętej kapłan przeniósł Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego i zaczął się śpiew Gorzkich Żali, po czym nastąpiła Adoracja Chrystusa w Grobie prowadzona najpierw przez członków Apostolstwa Dobrej Śmierci, a następnie przez Odnowę w Duchu Świętym Maranatha.
Wpisała  Rozalia Sitkowska, fot. Paweł Trojanowski