ko5a9483ko5a9499ko5a9503Wielka Sobota obfituje w wiele symboli: rankiem święcenie pokarmów i adoracja Pana Jezusa w Grobie, a wieczorem piękna Liturgia Światła i ze względu na Słowo Boże, śpiewy psalmów oraz odnowienie Chrztu Świętego. W Wielką Sobotę, 15.04.2017, narratorem był również Wojciech Gruszczyński: Czuwajcie, bo nie znacie dnia, ani godziny.... W Liturgii Światła - najważniejszy jest Paschał, bo uobecnia Chrystusa.
mgp2834mgp2860mgp2861mgp2862mgp2876Zanim się rozpoczęła Liturgia Światła ministrant rozdał w darze wszystkim świece woskowe, aby liturgia nabrała szczególnego blasku. Na Liturgię Światła wszyscy wyszli przed kaplicę, gdzie kościelny, pan Adam, rozpalił ognisko, a ks. Radosław Kacprzak rozpoczął tę liturgię od poświęcenia ognia i zapalenia Paschału symbolizującego Zmartwychwstałego Chrystusa. Skreślił na Nim krzyż, cyfry bieżącego roku oraz greckie litery: A-lfa i O-mega.
mgp2849mgp2886Gdy zapalone zostały już wszystkie światła w świątyni i Paschał umieszczony został przy ołtarzu ks. Gabriel Marciniak odśpiewał Glorię (Weselcie się już, zastępy Aniołów w niebie!). Po tym nastąpiła Liturgia Słowa Bożego. Zgromadzenie wiernych posila się w tym dniu wyjątkowo obficie Słowem Bożym; bowiem było siedem czytań ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu czytanych naprzemiennie przez Rycerzy Kolumba i ministrantów. Psalmy śpiewali: ministranci, Rafał Balcerzak, Maciek Nowikow, Karol Kisiel, Marcin Senator, Zbigniew Morgaś. Psalmy wyrażają prośbę, uwielbienie, pragnienie. Następnie Karol Kisiel zaintonował Chwała na wysokości Bogu.
Homilię w tym Dniu wygłosił ks. Arkadiusz Wójcik: gromadzi nas prawda, że Chrystus Zmartwychwstał! Ten cud zdarzył się od Liturgii Światła i wniesiony Paschał jest b. ważnym symbolem, bo obrazuje Światło Chrystusa. Nam wystarczy wyciągnąć dłonie, aby tym Światłem się ogrzać. Tę prawdę trzeba nieść dalej. (...) Jesteśmy Bracia i Siostry pielgrzymami i idziemy przez świat. Ale kiedyś musimy zdać z tego sprawę. (...) Widzimy na co dzień Judaszów, Kajfaszów, Piłatów, ale pamiętajmy, że dobro zwycięża! (...) Po upadku Wielkiego Piątku przychodzi ta noc Zmartwychwstania. (...) Zatroszczmy się o silną wiarę. My też możemy być świadkami dla świata!
mgp2892Wielka Sobota była szczególnie uroczysta przez kolejne jej symbole: światło, liturgię Słowa, a teraz po śpiewie Litanii do Wszystkich Świętych w Liturgii Chrzcielnej nastąpiło odnowienie Chrztu Świętego. 
Po czym nastąpiło pokropienie wodą święconą każdego z nas przez kapłana.
Całość obrzędów Wigilii Paschalnej dopełniła liturgia eucharystyczna. Proboszcz na zakończenie zaprosił wiernych na mszę rezurekcyjną, a po niej tradycyjnie świąteczny żurek.

Wpisała:  Rozalia Sitkowska, fot. Krzysztof Sitkowski i Paweł Trojanowski