ko5a9528ko5a9530Na rezurekcję wszyscy śpieszą znacznie wcześniej, jedni, aby zająć się organizacją, inni aby mieć jeszcze miejsce siedzące, bo mimo wczesnej pory, 6:00 rano, miejsc w kaplicy jest za mało. Głównym celebransem rezurekcji był ks. Radosław Kacprzak i on również niósł Najświętszy Sakrament w procesji, w asyście Rycerzy Kolumba. W procesji biorą udział wszystkie wspólnoty, niesione są: figura Jezusa Zmartwychwstałego, sztandary, różaniec, feretrony, przed Najświętszym Sakramentem idą panie trzymające zapalone świece. W tym roku kazanie wygłosił proboszcz ks. Gabriel Marciniak. Mówiąc: kiedy widzimy pusty grób, widzimy smutną Magdalenę i wkurzenie Żydów, bo oto ko5a9539ko5a9546Chrystus zmartwychwstał! (...) Jak to się stało? Przecież Go zabiliśmy! Ważna wiadomość Boga nie można zabić! Pamiętamy komuniści też chcieli zabić Boga, ale to też się nie udało. I dziś też wielu się nie uda! Smutna to wiadomość dla młodych, którzy w kulcie swego ciała upatrują wszystko, ale Boga się nie uda zabić! Więc muszę przestrzegać przykazań, chodzić do kościoła nawet jeśli się nie chce. Bóg się od nas nie odwraca, tylko my się od Niego odwracamy. (...) To też oznacza, że i nas nikt  nie może zabić, bo moje życie się nie kończy i będzie trwało po śmierci. (...) Radujmy się, bo Pan jest wśród nas. Amen!
ko5a9554Dziękując za przygotowanie i organizację Triduum Paschalnego, proboszcz powiedział o postępie prac w budującym się kościele, o wyczerpaniu funduszy. Tradycyjnie też zaprosił wszystkich na barszczyk wielkanocny z zebranego wkładu podczas święcenia pokarmów, tym razem w nowym kościele, aby wszyscy mogli zobaczyć jak wiele zrobiono i jak wiele jeszcze przed nami. Bóg zapłać proboszczowi za niewyczerpaną energię i prośmy Pana Boga, aby obdarzał zdrowiem i dalszą energią!

Wpisała: R. Sitkowska, zdj. K. Sitkowski