dsc 7263dsc 7264Podziękujmy Panu Bogu za czas odpoczynku, czas wakacji, które się skończyły – powiedział ks. Arkadiusz Wójcik podczas mszy świętej na rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017 r. W tej mszy św. uczestniczyły głównie dzieci i młodzież wraz z nauczycielami z Zespołu Szkół Niepublicznych im. Juliusza Słowackiego w Radomiu. Znakiem rozpoznawalnym dla tej Szkoły była obecność pocztu sztandarowego. W konfesjonale proboszcz ks. Gabriel Marciniak czekał na tych, którzy rok szkolny pragnęli rozpocząć z Panem Bogiem!
dsc 7265W homilii ks. Arkadiusz powiedział: Niektórzy się smucą, a niektórzy weselą, że zaczął się rok szkolny. To jest czas  szczególnej łaski! Czekają na nas nauczyciele, ci którzy chcą nam przekazać wiedzę, mądrość. By w życiu móc tę wiedzę dsc 7266dsc 7271spożytkować należy poznawać języki obce, historię naszej Ojczyzny i innych krajów. Bez znajomości języka za granicą stajemy się bezradni. Inne przedmioty będą potrzebne w codziennie wykonywanej pracy. (…) Módlmy się, aby rozpozcynający się rok szkolny był czasem łaski dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Nie bójmy się prosić Pana Boga o pomoc, nie tylko przed klasówką, albo tylko wtedy kiedy jest już niedobrze!

Wpisała i fot.: Rozalia Sitkowska