dsc 7275dsc 727714 września 2017 r. w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego odbyła się Droga Krzyżowa uliczkami małego Oboziska. Drogę krzyżową poprowadził proboszcz ks. Gabriel Marciniak, którą rozpoczął przy nowym kościele. Ze śpiewem, z głosem wiodącym organistki Katarzyny Bednarskiej, przeszliśmy do pierwszej stacji, która była przy krzyżu przy kładce.
Rozważania czytane były przez Wiesławę Płatek i Elżbietę Mazan. Krzyż nieśli Rycerze Kolumba. We wstępie wybrzmiały następujące słowa wdzięczności: Dziś spotykamy się na drodze krzyżowej i pragniemy Ci Panie Boże podziękować za wszystko co nam dałeś i za wszystkich kogo spotkaliśmy na naszej drodze życia, a przede wszystkim za to, że dałeś nam poznać dsc 7279dsc 7280Siebie i kolejny raz za to, że pozwoliłeś nam Panie być świadkami pięknego pontyfikatu Świętego Jana Pawła II, za Jego wzór dla nas. Teraz Panie szukamy Twoich śladów i chcemy przytulić się tak jak On do Krzyża i prosić o Boże Miłosierdzie dla nas, Parafii, Ojczyzny, naszych rodzin, grzeszników świata oraz zmarłych parafian i z naszych rodzin. A nade wszystko prosimy o błogosławieństwo na dalszy etap budowy naszej Świątyni w tym jubileuszowym roku 30-lecia Parafii.
Prosimy też, dozwól Ojcze Miłosierny, aby święty Jan Paweł II orędował w naszych sprawach oraz przez Maryję i Jezusa prowadził nas do Ciebie ukochany Ojcze, jeśli przyjmiemy krzyż naszej codzienności w zjednoczeniu z krzyżem Jezusa Chrystusa.
Warto zacytować piękną modlitwę św. Jana Pawła II ze stacji XI "Panie, mija już ponad siedemdziesiąt lat, od kiedy obdarzyłeś mnie nieocenionym darem życia. Przez te wszystkie lata doświadczyłeś mnie w wieloraki sposób przez wydarzenia radosne i smutne. Przy pomocy Twojej łaski pokonywałem różne przeszkody, aby zbliżyć się do Ciebie. Moja dusza wyśpiewuje Tobie prawdziwy hymn wdzięczności. Codziennie napotykam jednak w swoim otoczeniu osoby, które mocno doświadczasz: w podeszłym wieku, sparaliżowane, niepełnosprawne, pozbawione sił by się modlić do Ciebie. Dzisiaj zatem Panie, kiedy cieszę się pełną sprawnością fizyczną i umysłową ofiarowuję wszystkie doświadczenia mojego życia na chwałę Twoją i misji zbawienia dusz. Już teraz proszę Cię o łaskę wspierania osób, które przyjdą mi z pomocą. A jeśli pewnego dnia choroba opanuje mój umysł naucz mnie proszę resztę życia przeżyć w cichym uwielbieniu. Niech również moje ostatnie tchnienie będzie tchnieniem miłości" (św. Jan Paweł II, Akt powierzenia się Miłosierdziu Bożemu).

dsc 7282Mimo niesprzyjającej aury, gasnących świateł wszyscy, którzy przyszli  wytrwali. Przy ostatniej XIV stacji, przy krzyżu misyjnym , na zakończenie drogi krzyżowej proboszcz ks. Gabriel Marciniak podziękował przede wszystkim Panu Bogu za pogodę, za to, że ustał deszcz, a uczestnikom za przygotowanie rozważań, czytania, udekorowanie poszczególnych stacji i udział w tegorocznej drodze krzyżowej. Na koniec proboszcz udzielił błogosławieństwa Bożego i zaprosił na Mszę Świętą odpustową.

Wpisała: R. Sitkowska, fot. W. Sitkowski