Sprawozdanie z kolędy za 2018 rok.

Wizyta duszpasterska jest okazją do oceny i podsumowania życia parafii od strony materialnej i duchowej.

  1. Statystyki za 2017 rok:

       - chrztów było 21 – z małżeństw sakramentalnych 12, ze związków bez ślubu 9

       - sakrament bierzmowania przyjęło 21 osób

       - ślubów zostało zawartych 6, w tym dwa związki cywilne zostały zalegalizowane

       - odeszło do wieczności 48 osób

  1. W tym roku w szczególny sposób chcieliśmy uaktualnić i urzeczywistnić stan faktyczny naszej parafii. Jest dużo pustych mieszkań lub z lokatorami, którzy przebywają tu tylko tymczasowo i nie utożsamiają się z parafią. Ale są też mieszkania, gdzie przez 11 lat mojego pobytu w parafii ktoś mieszka na stałe, a nigdy nie otwierał, więc tak naprawdę nie wiemy ile osób tam mieszka. I są to osoby czy rodziny mieszkające na terenie parafii, ale nie przynależące do naszej wspólnoty parafialnej. Jeśli były jakieś dane, to skreślaliśmy takie osoby i rodziny z ewidencji, bo dane te są z przed 11 lat i na dzisiaj niepotwierdzone, a więc nie aktualne. W parafii jest wszystkich mieszkań 1471. Mieszkań nie zasiedlonych przez stałych mieszkańców jest 157, natomiast rodzin mieszkających na stałe, a nie zainteresowanych od wielu lat kontaktem z parafią i księżmi jest 119, a więc ponad 10%. Według naszej statystyki w parafii jest 1195 rodzin (1333 w 2017 r.), o 138 mniej niż w roku ubiegłym i parafia liczy 2935 parafian, (3176 osób w 2017 r.) o 241 mniej niż w roku ubiegłym. Zamkniętych było 206 mieszkań, o 1/3 mniej niż w roku ubiegłym. co stanowi 17% rodzin, w tym 51 zamkniętych przynajmniej od 4 lat, a więc ponad połowę mniej niż w roku poprzednim. Dla przykładu na Rodziny Winczewskich 2 na 72 mieszkania po kolędzie przyjmuje 49 rodzin, 9 jest bez stałych lokatorów, natomiast 14 rodzin jest niezainteresowanych kolędą. Na Rodziny Winczewskich 4 odpowiednio 55 rodzin przyjmuje księdza, 7 jest bez stałych lokatorów, 10 nie zainteresowanych. Chełmońskiego 3 na 36 przyjmuje 21, nie zamieszkałych 9, nie zainteresowanych 6. Najwięcej pustostanów jest na Lelewela 5. Na 36 mieszkań niezamieszkałych jest 12.
  1. Liczba jednoosobowych gospodarstw domowych wynosi 353, co stanowi 30 % wszystkich rodzin naszej parafii. Średnio na rodzinę przypada 2,45 osoby. Po wizycie duszpasterskiej liczba osób przyjmujących komunię w I piątek i sobotę miesiąca wynosi 72. Liczba związków niesakramentalnych to 65, co stanowi 5 % rodzin. Mamy także 27 związki partnerskie czy cywilne bez przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa.
  1. Trochę teraz o ofiarności na kościół i na budowę nowej świątyni. W ubiegłym roku na potrzeby parafii zebraliśmy 411 974 zł., mniej o 60 tys. niż w 2016 roku. Na funkcjonowanie parafii przeznaczyliśmy 154 tys., a na budowę 470 tys. złotych, a więc więcej niż zebraliśmy. Zdecydowany wzrost wydatków spowodowany był wykończeniem dachu, zamontowaniem okien, wykonaniem kanału burzowego i sanitarnego. Na tę chwilę zadłużenie parafii wynosi 611 tys. złotych. Zebraliśmy w czasie wizyty duszpasterskiej na potrzeby parafii 50 tys. złotych. Dziękujemy za te ofiary. Ofiarność parafian na rzecz budującej się świątyni wynosiła w 2017 roku 25 % stanu rodzin. ¾ rodzin oprócz ofiar składanych po kolędzie nie uczestniczy w kosztach budowy świątyni. Ofiara na rodzinę złożona po kolędzie to kwota 64 zł. Największa ofiarność jest na starym Obozisku. Ulice: Żywa, Ozdobna, Torfowa, Solna, oraz pierwsze klatki wieżowców 2/4 i 6/8. Tam ponad 50% mieszkańców składa ofiary na kościół. Przykładowe ofiary za ubiegły rok z całego bloku wraz z kolędą: Chełmońskiego 3 (2230 zł.), Rodziny Winczewskich 8 (1390 zł.), 10 (1710 zł.), Lelewela 5 (1120 zł.). W tym roku planowane prace to przede wszystkim dokończenie ocieplenia dachu i wykończenie zaplecza (tynki i wylewki). Ze względu na sezon zimowy i wypożyczone rusztowanie chcemy te prace wykonać jak najszybciej. Potrzebujemy więc jeszcze trochę pieniędzy, a potem będziemy powoli oddawać zadłużenie.
  1. Jeszcze raz za życzliwość i złożone ofiary składamy serdeczne podziękowanie.