dsc 7491dsc 749623 marca 2018 r. odbyła się Droga Krzyżowa ulicami parafii począwszy od Radosnej, przez kładkę, ul. Żwirową,  Parkową, Warszawską i z powrotem Radosną do Kaplicy. Drogę tę poprzedziła Msza święta. Drogę krzyżową poprowadził w tym dniu proboszcz ks. Gabriel Marciniak wraz z Elżbietą Mazan. Krzyż niesiony był przez Rycerzy Kolumba, którzy też dbali o nasze bezpieczeństwo. Wszyscy uczestnicy śpiewali piękne pieśni zaintonowane przez organistkę Katarzynę Bednarską i Majkę Fundowicz.
Rozważania Drogi Krzyżowej zostały zaczerpnięte ze strony:  http://www.slowo.redemptor.pl/pl/1241/9365/droga-krzyzowa-218-%E2%80%93-jestesmy-napelnieni-duchem-swietym-.html
Lektorka w modlitwie wstępnej prosiła:
dsc 7500Duchu Święty! Ciebie posłał nam Chrystus Pan, abyś nam przypomniał wszystko i nas oświecał. Prosimy, bądź z nami w czasie rozważania męki Pańskiej, abyśmy w Chrystusie na nowo odkryli swego Pana i Odkupiciela. Idąc za Nim krzyżową drogą, chcemy upodabniać się do swego Zbawcy. A napełnieni Tobą, Duchu Święty, ufamy, że użyźnieni rosą Twojej łaski, będziemy również przynosić jak najlepsze owoce.
Duchu Święty prowadź!
Były to rozważania o miłości, wypełnianiu woli Bożej, pamięci, że jesteśmy dziećmi Bożymi, dsc 7502cierpliwości, uprzejmości, bliskości z Panem, wspaniałomyślności, łaskawości, wierności, skromności, wstrzemięźliwości, czystości. Droga ta była też przypomnieniem, że jeśli staniemy się świątynią Ducha Świętego, śmierć nas nie zwycięży. A w XIV stacji przez chrzest i bierzmowanie Duch Święty wycisnął na nas swoją pieczęć przynależności do Jezusa i daje Wiarę, że z Tobą Jezu również zmartwychwstaniemy.
Na koniec weszliśmy do kaplicy, gdzie proboszcz skierował podziękowania do prowadzących i uczestników i udzielił błogosławieństwa Bożego.
Wpisała Rozalia Sitkowska, fot. Wojciech Sitkowski