dsc 750824 marca 2018 r. o 18-tej ks. Mariusz Turczyk, dyrektor Domu Księży Seniorów w Radomiu sprawował Mszę Świętą w intencji proboszcza ks. Gabriela Marciniaka z racji Imienin prosząc o zdrowie i błogosławieństwo Boże, niezbędne siły w wykończeniu nowego Kościoła. Kazanie w tym Dniu Imienin wygłosił ks. Arkadiusz Wójcik. Życzenia Drogiemu nam Proboszczowi złożyli:
•    Wojciech Gruszczyński, Liturgiczna Służba Ołtarza,
•    cztery młodsze scholanki - Scholi,
•    przedstawiciele wspólnot parafialnych - Barbara Prażmowska - ADS, Elżbieta Mazan - KŻR, dsc 7511Zbigniew Morgaś - Rycerze Kolumba.
Czcigodny Proboszczu Księże Gabrielu
Jest w życiu taki dzień, w którym blask radości serca rozpromienia również Twoją twarz, Drogi Proboszczu - to Dzień Twoich Imienin.
W imieniu całej wspólnoty parafialnej składamy Księdzu Proboszczowi serdeczne życzenia nade wszystko dobrego zdrowia, błogosławieństwa Bożego, pogody ducha.
Życzymy by wszelkie przeciwności stojące na drodze do realizacji zamierzonych celów nigdy Cię nie dsc 7512dsc 7514zniechęcały, lecz umacniały i prowadziły do świętości. Życzymy, aby Miłość, która jest spoiwem wszystkiego jednoczyła ludzkie serca, była ciągle Twoim udziałem, zwłaszcza w budowaniu więzi między duszpasterzem, a wiernymi.
Życzymy Ci Księże Proboszczu by życzliwość, szczerość i zaufanie ze strony wiernych towarzyszyły Twoim poczynaniom.
Jako naszemu Pasterzowi dziękujemy za przybliżanie nam Boga w dsc 7519każdej ofierze Eucharystycznej, nabożeństwach i modlitwach. Dziękujemy za dotychczasowe przewodnictwo duchowe i inicjowanie różnych przedsięwzięć religijnych i kulturalnych. Jako gospodarzowi Parafii dziękujemy za wielki wysiłek jaki wkładasz w budowę naszej świątyni.
My ze swej strony będziemy modlić się o łaski potrzebne w życiu. Niech Jezus dawca miłości i pokoju błogosławi Ci, a Matka Boża Bolesna wyprasza zdrowie i wspiera Cię w każdym dniu kapłańskiego życia.
Szczęść Boże.
Na koniec zabrał głos Szacowny Solenizant mówiąc o planach na przyszłość oraz dziękując za życzenia i modlitwę kapłanom i zgromadzonym wiernym.
Wpisała Rozalia Sitkowska, fot. Wojciech Sitkowski