imgp5234Gromadzimy się w Wielki Piątek, aby rozważać Mękę Pańską, powiedział proboszcz ks. Gabriel Marciniak rozpoczynając Drogę Krzyżową, którą w tym dniu poprowadzili Rycerze Kolumba i oni też ponieśli krzyż i lampiony przechodząc od stacji do stacji. Proboszcz: "O Matko Bolesna w tym czasie wielkiego cierpienia Jezusa uproś łaskę dźwigania krzyża aż na sam szczyt Golgoty". Rozważania były rozwinięte i zawsze zakończone prośbą do Pana Jezusa: Jezu przebacz mi i bądź miłosierny; O mój Jezu przebacz mi lenistwo duchowe; Daj mi łaskę, abym pozostał pod ciężarem mojego krzyża; Matko daj mi łaskę cierpieć jak Ty i On.
Narratimgp5272orem Wielkopiątkowej Liturgii był Marek Gajda. (…) Gdy kapłan upadnie przed ołtarzem w geście przebłagalnym, my uklęknijmy i módlmy się w ciszy przepraszając Jezusa i prosząc o miłosierdzie dla nas i całego świata. Przewodniczącym Liturgii był wikariusz ks. Arkadiusz Wójcik. Następnie ministranci odczytali Mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana (J 18,1-19,42) (Wojciech - Narrator, Bartek - czytał słowa Jezusa i Rafał pozostałych).
Homilię wygłosił proboszcz ks. Gabriel Marciniak: przy każdej drodze jest krzyż dający nam znak jak mamy iść. Chrystus na krzyżu jest przekazem (…) wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, wzgardzony tak, że nikt nie chciał na Niego spojrzeć. Budował imgp5275królestwo i tak po ludzku przegrał, a jeszcze w Ogrójcu - wszyscy padli na twarz przed Nim. (…) Nie miał, rakiet, armii ani broni jądrowej. A wywyższony na krzyżu pociągnął ludzi za sobą - to siła Miłości. (…) Patrząc na krzyż musimy zauważyć, że zwycięstwo dokonuje się przez Miłość.
Nie prześladuj sąsiadów i tych, którzy ci złorzeczą. Trzeba przyjmować ten krzyż. (…) Chciejmy sobie uświadomić jak bardzo nas Jezus kocha! A dlaczego - bo jesteśmy Jego dziećmi! (…) Chciejmy iść za Chrystusem i odpowiadajmy na Jego miłość!
imgp5283imgp5315Przepiękną modlitwę powszechną śpiewał ks. proboszcz na przemian z ks. Arkadiuszem: za papieża, za wszystkie stany Kościoła, za katechumenów, o jedność Kościoła, za Żydów, za niewierzących w Boga, za rządzących państwami, za strapionych i cierpiących.
I znów narrator zapowiedział: zbliża się kulminacyjny punkt Liturgii - Liturgia Krzyża. Za adorację krzyża w szacunku mogliśmy uzyskać odpust zupełny. Tego dnia przyszło bardzo dużo wiernych, przy pięknych śpiewach imgp5350wszyscy w skupieniu podchodzili, aby ucałować krzyż. Po komunii świętej kapłan przeniósł Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego i zaczął się śpiew Gorzkich Żali.

imgp5357

Po czym nastąpiła Adoracja Chrystusa w Grobie prowadzona najpierw przez członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. Wspólnota ta wynagradzała Panu Bogu znieważenia Najświętszego Sakramentu w Szklarskiej Porębie oraz znieważenie praw boskich podczas czarnych marszy przeprowadzonych w Polsce przez zwolenników aborcji. O 22:00 adorację Grobu Pańskiego in ador ads 2018 1in ador ads 2018 2przeprowadziła Odnowa w Duchu Świętym Maranatha.

 

 

Wpisała Rozalia Sitkowska, fot. Paweł Trojanowski