2018 nr szk 12018 nr szk 2Głównym celebransem mszy św. na rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 roku był proboszcz ks. Gabriel Marciniak. Prośbę o błogosławieństwo Boże dla uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Niepublicznych im. Juliusza Słowackiego w Radomiu na rozpoczynający rok szkolny 2018/2019 skierowała w ich imieniu Patrycja. Znakiem rozpoznawalnym dla tej Szkoły była obecność pocztu sztandarowego. W Liturgii Słowa brały udział Patrycja i 2018 nr szk 32018 nr szk 4Julka. W homilii ks. Wojciech Kuropieska powiedział: "Niektórzy ze smutkiem żegnają wakacje. Mamy obawy czy podołamy, czy poradzimy sobie z nowymi zadaniami w nowym roku szkolnym. Są obawy, ale są i nadzieje, że się nam uda. I dobrze jest z nadzieją wchodzić w nowy rok szkolny. (…) Jeden lubi opowiadać, drugi pisać, inny obejrzeć film. I dlatego powinniśmy znaleźć to co lubimy, aby zdobywać nowe umiejętności. Jak mamy zamiłowanie do części przedmiotów, to i uda nam się przy tych trudnych lekcjach. Po to dziś przyszliśmy, aby rozpocząć te nowe zajęcia z Panem Bogiem! (…) Chrystus jest Prawdą i Życiem. On da nam silę do pokonywania słabości. On naprawdę jest na ołtarzu i 2018 nr szk 52018 nr szk 6pomaga nam w życiu! (…) On jest naszym Przyjacielem! (…) Starajcie się być bliżej Boga, przez częstą spowiedź i udział we mszy św., bo On pomaga. Amen!"
Po błogosławieństwie była okazja do wspólnego zdjęcia uczniów, nauczycieli z nowym wikariuszem ks. Wojciechem, który też rozpoczął pracę w "nowej" szkole. Przyjmijcie Go z radością!

Wpisała i fot.: Rozalia Sitkowska