1 procesja 1 listop 2018 12 procesja 1 listop 2018 21 listopada 2018 r. jak co roku mogliśmy wysłuchać jednej z najpiękniejszych Ewangelii – Osiem błogosławieństw („Błogosławieni ubodzy w duchu,… Błogosławieni, którzy się smucą,… Błogosławieni cisi,… Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,… Błogosławieni miłosierni,… Błogosławieni czystego serca,…”, których wypełnienie wraz z przypominaniem sobie zaleceń Hymnu miłości są bramą do nieba.
Po mszy św. południowej o godzinie 13.00 proboszcz ks. Gabriel Marciniak poprowadził procesję na pobliski cmentarz obrządku prawosławnego, który jest także miejscem pochówku dla wielu wyznawców Kościoła Rzymskokatolickiego. Na początku procesji proboszcz przywitał nowego gospodarza Parafii Prawosławnej świętego Mikołaja ks. Pawła Sidoruka, podziękował za wspólną modlitwę. Po czym procesja wyruszyła i przy poszczególnych stacjach uczestnicy modlili się za bliskich zmarłych i tych spoczywających na tym cmentarzu. Procesję poprowadził proboszcz ks. Gabriel Marciniak wraz z wikariuszem ks. Wojciechem Kuropieską. Gospodarz Cmentarza i miejscowy proboszcz ks. Paweł Sidoruk modlił się przy piątej stacji procesji za wszystkich zmarłych obrządku prawosławnego, żeby Pan Bóg darował wszystkie grzechy3 dekoracja 1 listop 2018 1 wolne i mimowolne. Było to ekumeniczne spotkanie przy grobach bliskich zmarłych obu obrządków. Na zakończenie proboszcz ks. Gabriel Marciniak podziękował uczestnikom procesji za wspólną modlitwę polecanych w wypominkach jednorazowych.
Codziennie do 8 listopada włącznie o godzinie 17.30 możemy modlić się za naszych bliskich zmarłych polecanych w wypominkach. W I-szy czwartek (1 listopada) wypominki za zmarłych poprowadziła Wspólnota Krwi Chrystusa.
W oktawie 1 listopada mamy możliwość uzyskania odpustu zupełnego i ofiarować je każdego dnia 4 dekoracja 1 listop 2018 2za jedną duszę w czyśćcu cierpiącą, jak przypomniał proboszcz ks. Gabriel Marciniak. Jednak trzeba wypełnić następujące warunki: należy być w stanie łaski uświęcającej, uczestniczyć we mszy św., odwiedzić cmentarz i pomodlić się w intencjach papieskich.
Dodać należy, że w dniach od 1 listopada do 24 grudnia tego roku 35 osób z Apostolstwa Dobrej Śmierci podjęło akcję modlitewną Nowenny Pompejańskiej "Pomóż oczyścić czyściec".
Dziękujemy paniom Wiesławie i Kindze z Apostolstwa Dobrej Śmierci za przygotowanie dekoracji na oktawę listopadową.

Wpisała: Rozalia Sitkowska, fot. Barbara Trybuła i Wojciech Sitkowski