adwent2018 1adwent2018 2W naszej Parafii Matki Bożej Bolesnej w Radomiu, w dniach 15-16 grudnia 2018, odbyły się Rekolekcje Adwentowe. Poprowadził je ks. Łukasz Baranowski. Pierwszego dnia zwracając się do obecnych parafian powiedział: Przeżywamy teraz czas Bożej łaski. Pan Bóg przygotował dary i chce nimi obdarzyć tych, którzy przygotowali się na ich przyjęcie. Panu Bogu chodzi o nasze nawrócenie, a tymczasem w naszym sercach są dwie przeszkody, aby narodził się w nich Jezus:
- smutek, zmartwienie, ciągła rywalizacja,
- grzech, słabości, których dopuszczamy się świadomie, a czasem nieświadomie.
Czas rekolekcji jest po to, aby uporządkować nasze życie. Jest taki Psalm: Powierz Panu swoją drogę - zaufaj Mu. (…) Dalej rekolekcjonista dawał różne przykłady na to, jak ważny jest silny wewnętrznie człowiek, dzięki następującym zaleceniom:
- nie dajmy się zmartwieniom, nie poddawajmy się nim, walczmy z nimi,
- w drugim przypadku ważna jest pokuta i umartwienie - Adwentowa spowiedź we czwartek 20 grudnia!
adwent2018 3adwent2018 4W niedzielę rekolekcjonista przypomniał nam o tym jak bardzo jesteśmy ważni dla Boga, który mówi do nas "Oto wyryłem twoje imię na obu moich dłoniach". A także o tym, że czasem niewiele potrzeba - swoją dobrocią, łagodnością i miłosierdziem możemy przyjąć drugiego człowieka, a przez to Pana Boga!

Wpisała i fot.: Rozalia Sitkowska