Poniedziałek –   15 października 2018

17.00 –   W int. Teresy Borkiewicz z racji imienin.

18.15 –   W int. Apostolstwa Dobrej Śmierci.

18.15 –   + Mariannę, Pawła Walczaków – greg. 15.

 Wtorek   –   16 października 2018

17.00 –   + Mariannę, Pawła Walczaków – greg. 16.

17.00 –   + Zdzisława, Zofię Boguta.

18.15 –   + Annę Okulską – od uczestników pogrzebu.

18.15 –   + Anielę Gajewską w 3 rocz. śmierci.

 Środa       –   17 października 2018

17.00 –   + Mariannę, Pawła Walczaków – greg. 17.

17.00 –   + Krystiana Zagrodnika – od uczestników pogrzebu..

18.15 –   + Krzysztofa Piotrowskiego – od uczestników pogrzebu.

18.15 –   + Józefa Aleksandrzaka – od uczestników pogrzebu.

Czwartek –   18 października 2018

17.00 –   + Mariannę, Pawła Walczaków – greg. 18.

18.15 –   + Janinę Gajda – od uczestników pogrzebu.

18.15 –   + Łukasza Woźniaka – od uczestników pogrzebu..

Piątek     –   19 października 2018

17.00 –   + Stefana w 15 rocz. śmierci, Mariannę, Katana.

17.00 –   + Mariannę, Pawła Walczaków – greg. 19.

18.15 –   + Zygmunta Marciniaka – od parafian.

18.15 –   + Janinę Starzyńską – od uczestników pogrzebu.

Sobota     –   20 października 2018

17.00 –   + Urszulę Rybołowicz, Franciszka, Katarzynę Antoniego Machnio, zm. z rodz. Machnio.

17.00 –   + Kazimierza, Adama Lisów.

18.15 –   + Mariannę, Pawła Walczaków – greg. 20.

18.15 –   + Jerzego Wieczorka – od sąsiadów z II pięta.

NIEDZIELA –   21   października   2018

7.00 –   + Kazimierę Kowalską – od uczestników pogrzebu.

9.00 –   + Wincentynę w 6 rocz. śm., Ryszarda, Edwarda Stanikowskich, Stanisława Kisiela..

9.00 –   + Jadwigę Adamczyk w 44 rocz. śmierci.

10.30 –   Dla uczczenia i uwielbienia Ducha Św. w sercach ludzi świata.

10.30 –   W int. pielgrzymów pielgrzymek parafialnych.

12.00 –   W int. rodzin w 15 rocz. ślubu.

12.00 –   W 75 rocz. ur. Stanisławy dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże.

18.00 –   + Mariannę, Pawła Walczaków – greg. 21.