Poniedziałek –   29 października 2018

17.00 –   + Mariannę, Pawła Walczaków – greg. 29.

18.15 –   + Konstantego Jagiełło w 4 rocz. śmierci.

18.15 –   + Jerzego Kochela – od uczestników pogrzebu.

Wtorek   –   30 października 2018

17.00 –   + Mariannę, Pawła Walczaków – greg. 30.

17.00 –   + Feliksę Boczek – od sąsiadów z ul. Żywej.

18.15 –   + Jerzego Rybskiego – od uczestników pogrzebu.

18.15 –   + Łukasza Woźniaka – od uczestników pogrzebu.

Środa       –   31 października 2018

17.00 –   + Krzysztofa w 2 rocz. śm., Bogusławę Przytuła.

18.15 –   + Kazimierę Kowalską – od uczestników pogrzebu.

18.15 –   + Janinę Starzyńską – od uczestników pogrzebu.

Czwartek –   1 listopada 2018 – Wszystkich Świętych.

7.00 –   W int. Apostolstwa Dobrej Śmierci.

9.00 –   + Irenę, Władysława, Felicję Zielińskich.

10.30 –   + Elżbietę Wesołowską w 32 rocz. śmierci.

10.30 –   + Jana Wójcika.

12.00 –   + Władysławę, Romana Szymańskich, Marcina, Czesławę, Adama, Waldemara, Janusza Tomaszczyków.

18.00 –   W int. Wspólnoty Krwi Chrystusa.

Piątek     –   2 listopada 2018 - Dzień Zaduszny

7.00 –   + Zofię, Władysława Wydrów, Mariana Grochulskiego, zm. z rodz. Kaczmarczyków i Wydrów.

16.30 –   + Mariannę, Kazimierza Kaczmarków, zm. z rodz. Kaczmarków i Nawrotów.

16.30 –   + Krystiana Zagrodnika – od uczestników pogrzebu.

18.00 –   + Zmarłych z rodz. Bobryków i Platów.

18.00 –   + Janinę Bojarską – od uczestników pogrzebu.

Sobota     –   3 listopada 2018

17.00 –   Wynagradzająca za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi.

18.00 –   + Kazimierza Jastrzębskiego w 4 rocz. śmierci.

18.00 –   + Helenę w 1 rocz. śm., Bolesława Wiraszka.

 NIEDZIELA –   4 listopada   2018

7.00 –   + Zofię, Władysława, Katarzynę Wydrów.

9.00 –   W int. Kółek Żywego Różańca.

9.00 –   + Adelę, Jana Kwiatkowskich, Krystynę, Mieczysława Rudeckich.

10.30 –   W 60 rocz. urodzin Sławomira Gajdy.

12.00 –   W int. Natalii w 10 rocz. urodzin i Sławomira w 5 rocz. urodzin.

12.00 –   W 18 rocz. urodzin Michaliny.

18.00 –   + Romana Głowińskiego – od uczestników pogrzebu.