Poniedziałek –   3 grudnia 2018

6.30 –   + Mariannę Orchel – od uczestników pogrzebu.

18.00 –   + Krystiana Zagrodnika – od uczestników pogrzebu.

18.00 –   + Jerzego Wieczorka – od uczestników pogrzebu.

 Wtorek   –   4 grudnia 2018

6.30 –   + Janinę Starzyńską – od uczestników pogrzebu.

18.00 –   + Wypominkowa.

18.00 –   + Jerzego Piątka w 24 rocz. śm., Bronisławę, Władysława Piątków, Helenę Walentego Pisarskich, Józefa Kaczora, Karola Dolegę.

18.00 –   + Mariannę Orchel – od uczestników pogrzebu.

 Środa       –     5 grudnia 2018

6.30 –   + Zofię w 23 rocz. śmierci, Władysława Wydrów.

18.00 –   + Barbarę, Stanisława Rudników, Antoniego, Natalię, Józefę Tańczyk.

18.00 –   + Mariana Suwałę w 15 r. śm., Ryszarda Krawczyka w 1 rocz. śm.  

 Czwartek –   6 grudnia 2018

6.30 –   + Jerzego Kochela – od uczestników pogrzebu.

18.00 –   + Jana Kulińskiego – od uczestników pogrzebu.

18.00 –   W int. Wspólnoty Krwi Chrystusa.

 Piątek     –     7 grudnia 2018

6.30 –   + Łukasza Woźniaka – od uczestników pogrzebu.

18.00 –   + Józefa Auzbitera – od uczestników pogrzebu.

18.00 –   + Romana Głowińskiego – od uczestników pogrzebu.

 Sobota     –   8   grudnia 2018 - Niepokalane Poczęcie

6.30 –   + Andrzeja Chrzanowskiego.

16.30 –   + Mariana Walczaka, Annę, Jana Rus.

18.00 –   + Krystiana Zagrodnika – od uczestników pogrzebu.

18.00 –   + Sławomira Skupińskiego, Janinę, Mariana, Cezarego, Zdzisława Skupińskich, Józefę, Tadeusza, Stanisława Kacprzaków.

NIEDZIELA –   9   grudnia   2018

7.00 –   + Jerzego Kochela – od uczestników pogrzebu.

9.00 –   + Kazimierę Piotrowską w 4 rocz. śm.

9.00 –   + Mikołaja, Filomenę, Adolfa Różańskich, Władysława, Stefana Trzeciaków, Feliksa, Władysława, Edwarda, Jana Różańskich, zm. z rodz. Różańskich i Trzeciaków.

10.30 –   W 50 rocz. urodzin Jacka.

12.00 –   W int. Marianny Sieczkowskiej z racji urodzin.

18.00 –   + Mariannę, Jana Żołądkiewicz, Rozalię Gut.