Poniedziałek – 11   luty 2019

17.30 –   + Stanisława Ptaszyńskiego – od ulicy Żywej.

17.30 –   + Mieczysława, Michalinę Wójcickich, Pawła, Józefa, Jana Gniadkowskich, Mariannę Kąkol.

18.00 –   + Witolda, Marię Baran, Teresę, Zdzisława Dębowskich.

18.00 –   + Mieczysława Gajdę w 4 rocz. śmierci.

 Wtorek   –   12   luty 2019

17.30 –   + Bogusława Kaczmarczyka, Mariannę, Franciszka Szydło.

18.00 –   + Bogusława Tkaczyka – od uczestników pogrzebu.

18.00 –   + Teresę Dębowską – od uczestników pogrzebu.

 Środa       –     13   luty 2019

17.30 –   + Jana, Agnieszkę Zakrzewskich, Błażeja, Zofię Deka, zm. z rodz.

18.00 –   + Marię Zasowską – od uczestników pogrzebu..

18.00 –   + Stanisława Jurkowskiego – od uczestników pogrzebu.

 Czwartek –   14   luty 2019

17.30 –   W 50 rocz. urodzin Małgorzaty.

17.30 –   + Kazimierę, Jana Kucharskich.

18.00 –   + Daniela Mazura – od uczestników pogrzebu.

18.00 –   + Stefana Wąsala – od uczestników pogrzebu.

 Piątek     –     15   luty 2019

17.00 –   + Kazimierza Błacha, Mariannę, Józefa Błachów, Jana, Zofię Janczyk.

17.00 –   + Kazimierę Zybura w 1 rocz. śmierci.

18.00 –   W int. Apostolstwa Dobrej Śmierci.

18.00 –   + Józefa Strzałkowskiego w 12 rocz. śmierci.

 Sobota     –   16   luty 2019

17.30 –   + Jadwigę Szot – od uczestników pogrzebu.

18.00 –   + Feliksę Boczek – od uczestników pogrzebu.

18.00 –   + Krzysztofa Ruszczyka – od uczestników pogrzebu.

NIEDZIELA –   17   luty 2019

7.00 –   + Stanisława Pawlonkę – od uczestników pogrzebu.

9.00 –   + Kazimierza w 4 rocz. śm., Piotra Górka.

9.00 –   + Zm. z rodz. Bociańskich, Zdzisława Wydrę, zm. z rodz. Wydrów.

10.30 –  Dla uczczenia i uwielbienia D. Św. we wszystkich sercach ludzi świata.

10.30 –    W int. Eweliny z okazji urodzin.

12.00 –   W 40 rocz. ślubu Krystyny i Krzysztofa Sęk.

12.00 –   W 18 rocz. urodzin Janka.

18.00 –   + Elżbietę, Witolda, Tomasza Nadolskich.