Poniedziałek – 20 maja 2019

17.00 –   + Marię – od uczestników pogrzebu.

17.00 –   + Jana Kapciaka – greg. 20.

18.00 –   + ks. Henryka w 10 rocz. śmierci i osoby konsekrowane.

 Wtorek   –   21 maja 2019

17.00 –   + Jana Kapciaka – greg. 21.

18.00 –   + Mariana Sitka – greg. 1.

18.00 –   + Mariannę Suwała – od uczestników pogrzebu.

 Środa       –     22 maja 2019

17.00 –   + Jerzeg Rybskiego, Janinę, Dominika Patryckich.

17.00 –   + Jana Kapciaka – greg. 22.

18.00 –   + Mariana Sitka – greg. 2.

18.00 –   + Antoniego Kundysa – od uczestników pogrzebu.

 Czwartek –   23 maja 2019

17.00 –   + Walentego, Józefę, Wacława, Tadeusza Kwaczyńskich.

17.00 –   + Jana Kapciaka – greg. 23.

18.00 –   + Mariana Sitka – greg. 3.

18.00 –   + Edmunda Zakrzewskiego – od uczestników pogrzebu.

 Piątek     –     24 maja 2019

17.00 –   + Andrzeja, Stanisława, Teodorę Szac, Kazimierę Polańczyk.

17.00 –   + Jana Kapciaka – greg. 24.

18.00 –   + Mariana Sitka – greg. 4.

18.00 –   + Feliksa Dujkę – od uczestników pogrzebu.

 Sobota     –   25 maja 2019

17.00 –   + Jana Kapciaka – greg. 25.

17.00 –   + Mariana Sitka – greg. 5.

18.00 –   W 28 rocz. święceń kapłańskich ks. Proboszcza Gabriela.

18.00 –   + Jadwigę, Stanisławę, Józefa, Ryszarda Małków, Emilię, Jana Dryjów, Franciszkę, Walentego Małków.

 NIEDZIELA –   26 maja 2019

7.00 –   + Mariana Sitka – greg. 6.

9.00 –   + Jana Kapciaka – greg. 26.

9.00 –   + Annę Jach w 9 rocz. śmierci.

10.00 –   W int. dzieci przystępujących do I Komunii Świętej.

10.30 –   Dla uczczenia i uwielbienia Ducha Św. w sercach ludzi świata.

12.00 –   W int. syna Mateusza.

18.00 –   + Stanisławę w 27 r. śm., Mieczysława w 36 r. śm., Ewę w 30 r. śm., Rudnickich.