Poniedziałek –   12   lutego 2024

17.30 –    + Tadeusza Maciąga – od uczestników pogrzebu..

18.00 –    + Jadwigę Osińską – od uczestników pogrzebu.

18.00 –    + Janinę, Justynę Nowak, zm. z rodz. Nowaków, Gąsiorów..

 Wtorek     –   13   lutego 2024 

17.30 –    + Jana w 31 rocz. śmierci, Agnieszkę Zakrzewskich, Błażeja, Zofię Deków, zm. z tych rodzin..

17.30 –    + Józefa, Bogusława Kaczmarczyków, Mariannę, Franciszka Szydło.

18.00 –    + Grażynę Marzec-Szot – od uczestników pogrzebu.

 Środa    –    14   lutego 2024 - POPIELEC

  7.00 –    + Marka Pysiaka – od uczestników pogrzebu..

  9.00 –    + Wiesława Strózika – od uczestników pogrzebu..

16.30 –    + Marka Plutę – od uczestników pogrzebu..

16.30 –    + Justynę Hernik – od uczestników pogrzebu.

18.00 –    + Jadwigę Osińską – od uczestników pogrzebu.

18.00 –    + Krystynę Goliat – od uczestników pogrzebu.

Czwartek  –   15  lutego  2024

17.00 –    + Kazimierza Błacha w 34 rocz. śmierci, Józefa, Mariannę Błach, Jana, Zofię Janczyk.

18.00 –    W int. Apostolstwa Dobrej Śmierci.

18.00 –    + Józefa Strzałkowskiego w 17 rocz. śmierci.

Piątek      –    16   lutego 2024

16.45 –    + Jerzego Zygarskiego – od uczestników pogrzebu.

18.00 –    + Teresę Dróżdż – od uczestników pogrzebu.

18.00 –    + Mariannę Szewc.

 Sobota    –   17   lutego  2024

17.30 –    + Mieczysława, Michalinę, Alicję Wójcickich, Pawła, Józefa, Jana Gniadkowskich, Mariannę Kąkol.

17.30 –    + Józefa Urbańskiego w 12 rocz. śmierci.

18.00 –    + Elżbietę Brzeską – od uczestników pogrzebu.

 NIEDZIELA  –   18   LUTEGO   2024 

  7.00 –    + Roberta Komorowskiego w 4 rocz. śmierci.

  9.00 –    + Mariana Walczaka w 15 rocz. śmierci.

  9.00 –    + Stanisława Adamczyka w 9 rocz. śmierci.

  9.00 –    + Sławomira Gajdę i zm. z rodz. Gajdów.

10.30 –    W rocz. urodzin Eweliny.

12.00 –    W 44 rocz. urodzin Daniela o błog. Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla niego i całej rodziny.  

18.00 –    + Alfreda, Janusza Florczaków, Stanisława, Stefanię Żurków, Leokadię, Jana Pawlowskich.