1 dsc 7289Od 1 listopada aż do 8 listopada mamy możliwość uzyskania odpustu zupełnego i ofiarować je za dusze w czyśćcu cierpiące, jak przypomniał proboszcz ks. Gabriel Marciniak. Jednak trzeba wypełnić następujące warunki: należy być w stanie łaski uświęcającej, uczestniczyć we mszy św. i przyjąć komunię świętą, odwiedzić cmentarz i pomodlić się w intencjach papieskich. 1 listopada 2017 r. mogliśmy wysłuchać jednej z najpiękniejszych Ewangelii – Osiem błogosławieństw („Błogosławieni ubodzy w duchu,… Błogosławieni, którzy się smucą,… Błogosławieni cisi,… Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,… Błogosławieni miłosierni,… Błogosławieni czystego serca,…”, których wypełnienie wraz z przypominaniem sobie zaleceń Hymnu miłości są bramą do nieba.
2 dsc 7295Po mszy św. odprawionej o godzinie 12.00 proboszcz ks. Gabriel Marciniak poprowadził procesję na pobliski cmentarz obrządku prawosławnego, który jest także miejscem pochówku dla wielu wyznawców Kościoła Rzymskokatolickiego. Po przywitaniu w bramie wejściowej przez gospodarza, ks. Tomasza Rubczewskiego procesja wyruszyła na cmentarz. Przy poszczególnych stacjach wspominaliśmy naszych bliskich zmarłych i tych spoczywających na tym cmentarzu. Procesję poprowadził proboszcz ks. Gabriel Marciniak wraz z wikariuszem ks. Arkadiuszem Wójcikiem. Gospodarz Cmentarza ks. Tomasz, miejscowy proboszcz, modlił się przy piątej stacji procesji w obrządku prawosławnym za wszystkich zmarłych. Było to ekumeniczne spotkanie przy grobach bliskich zmarłych. Natomiast 3 dsc 73054 dsc 7309codziennie do środy włącznie o godzinie 17.30 możemy modlić się za naszych bliskich zmarłych polecanych w wypominkach. W I-szy czwartek (2 listopada) wypominki za zmarłych poprowadziła Wspólnota Krwi Chrystusa.
Dziękujemy członkom Apostolstwa Dobrej Śmierci (Mariannie, Wiesławie, Alicji, Barbarze i Wojciechowi) za wykonanie dekoracji na oktawę listopadową.

Wpisała: Rozalia Sitkowska, fot. Wojciech Sitkowski