dsc 7329 mayPrzychodzimy na Roraty, aby wpatrywać się w Niepokalaną. Podczas rekolekcji adwentowych zatrzymujemy się nad Słowem Bożym, aby pomyśleć nad swoim życiem. Tymi słowami rozpoczął proboszcz ks. Gabriel Marciniak i przedstawił rekolekcjonistę ks. Tomasza Orłowskiego, wikariusza Radomskiej Katedry. Ks. Tomasz rozpoczął swoją homilię od analogii do czytania o wzniesionych w modlitwie rękach Mojżesza podtrzymywanych przez Aarona i Chura i stwierdził: Modlić się nieustannie, Bóg weźmie w obronę, tych którzy dniem i nocą wznoszą ręce do Niego. Pragnę pobudzić do refleksji nad naszą modlitwą, czy ona Panu Bogu podoba się? (…) Jeden z uczniów prosił: Jezu naucz nas modlić się? Czy dalej się uczymy? (…) Modlitwa jest rozmową, a do rozmowy potrzebne są dwie osoby?(…) My dsc 7330 may obrazmodląc się jesteśmy obdarowani przez Boga, ale to kosztuje. W modlitwie ważnym jest, aby zwracać się do właściwego Boga. Ta wiedza zamknięta jest w Słowie Bożym.  Pomyślmy o Słowie Bożym, które ma moc zniszczyć grzech. (…) Co po Piśmie Świętym, do którego nikt nie sięga? Pismo Święte objawia nam Boga, jego wolę, wskazuje drogę. (…) Każdego dnia wznośmy ręce do Boga i każdego dnia niech otwarte będzie Pismo Święte!
Drugiego dnia rekolekcjonista powiedział: Prawdziwe nawrócenie wymaga całkowitego oddania się Bogu! (...) Czy jesteś gotowy zmienić swoje życie?

Wpisała: Rozalia Sitkowska, fot. Wojciech Sitkowski