W I-szy czwartek miesiąca - 1.02.2018 r. przeżywaliśmy wzruszający moment podziękowania Pani Marii Zakrzewskiej za kilkanaście lat prowadzenia przez Nią Wspólnoty Krwi Chrystusa, o czym poinformował członków WKC proboszcz ks. Gabriel Marciniak. W bardzo ciepłych słowach podziękował Pani Marii zazakrzewska wieloletnią służbę Bogu i Kościołowi.

Następnie zabrała głos Pani Maria Zakrzewska, składając obszerne podziękowanie, z którego przytoczono wybrane fragmenty:

Błogosławiona Krew Jezusowa! Kochani!

Pragnę z całego serca podziękować wszystkim za modlitwę i komunię świętą, którą ofiarowaliście w mojej intencji, w czasie choroby i kolejnej operacji. Dzięki Wam czułam się duchowo bardzo bezpiecznie. Ufałam, że cokolwiek Pan Bóg mi przeznaczył, to będzie dla mnie dobre. - Niech Pan Jezus, który nas Krwią swoją odkupił wynagrodzi każde dobro płynące z Waszych serc! (...)

Ze względu na stan zdrowia złożyłam na ręce ks. proboszcza Gabriela Marciniaka, naszego opiekuna oraz moderatora ks. Bogusława Witkowskiego, Misjonarza Krwi Chrystusa, rezygnację z funkcji animatorki parafialnej. (...)

zhalina bobryk sklada spr finansKochani! Nic nie zrobiłabym sama - bez Was, a szczególnie osób tak mocno zaangażowanych w życie Wspólnoty. To dzięki Wam wszystkie uroczystości i Msze św. miały tak piękną oprawę. (...) Wszystkim mówię Bóg zapłać! Niech Pan Jezus wynagrodzi wszelkie dobro płynące z waszych serc!

Stan finasów i rozdysponowanie przedstawiła w imieniu Skarbnika Pani Ireny Bobryk, jej córka Halina.

Dziękujemy Pani Mario!

Wpisała: Rozalia Sitkowska, fot. Majka Fundowicz