PIELGRZYMKI 2018 r.

l.p.

Termin

Miejsce

Uwagi

Cena

1.

21 kwietnia

Częstochowa, Olsztyn koło Częstochowy.

wyjazd o godz. 600

50 zł

2.

9-10 czerwca

Śladami św. Brata Alberta – Zakopane Kalatówki, Igołomia – miejsce urodzin, Kraków – muzeum i grób świętego.

wyjazd o godz. 400

pielgrzymka dwudniowa

nocleg, obiadokolacja, śniadanie

150 zł

3.

13 sierpnia

Częstochowa (Sanktuarium o. Pio na Przeprośnej Górce,

przywitanie pieszej pielgrzymki na Jasnej Górze)

wyjazd o godz. 700

50 zł

4.

18 sierpnia

Śladami św. Stanisława Kostki – Przasnysz – miejsce chrztu, Rostkowo – miejsce urodzin, Płock – ołtarz świętego, miejsce objawień siostrze Faustynie Kowalskiej.

wyjazd o godz. 600

60 zł

5.

6 października

Wysokie Koło (spotkanie Kółek Różańcowych)

wyjazd o godz. 900

10 zł

6.

20 października

Częstochowa.

wyjazd o godz. 600

50 zł

Zapisy w kancelarii parafialnej.

Przy zapisie wpłacamy zaliczkę.