imgp5378imgp5383imgp5393Wielka Sobota obfituje w wiele symboli: rankiem święcenie pokarmów i adoracja Pana Jezusa w Grobie, a wieczorem piękna Liturgia Światła i ze względu na Słowo Boże, śpiewy psalmów oraz odnowienie Chrztu Świętego. W Wielką Sobotę, 31.03.2018 r., narratorem był również Marek Gajda: czuwajcie, bo nie znacie dnia, ani godziny.... W Liturgii Światła - najważniejszy jest Paschał, bo uobecnia Chrystusa.
Zanim się rozpoczęła Liturgia Światła ministranci rozdali wszystkim w darze świece woskowe, aby liturgia nabrała szczególnego blasku. Na Liturgię Światła wszyscy wyszli przed kaplicę, gdzie kościelny, pan Adam, rozpalił ognisko, a proboszcz ks. Gabriel Marciniak  rozpoczął tę liturgię od poświęcenia ognia i zapalenia Paschału symbolizującego zmartwychwstałego Chrystusa. Skreślił na Nim krzyż, cyfry bieżącego roku oraz greckie litery: A-lfa i O-mega.
Gdy zapalone zostały już wszystkie światła w świątyni i Paschał umieszczony został przy ołtarzu ks. Gabriel Marciniak odśpiewał Glorię (Weselcie się już, zastępy Aniołów w niebie!). Po tym nastąpiła Liturgia Słowa Bożego. Zgromadzenie wiernych posila się w tym dniu wyjątkowo obficie Słowem Bożym; bowiem było siedem czytań ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu czytanych imgp5402imgp5403imgp5404imgp5405imgp5407imgp5410imgp5413naprzemiennie przez Rycerzy Kolumba i ministrantów (W. Gruszczyński, R. Mazur, Bartek Sidor, L. Jagiełło, Rafał Kozłowski, Robert, Balcerzak ze Starego Testamentu i Zb. Morgaś. Psalmy śpiewali: ministranci, Rafał Balcerzak, Maciek Nowikow, Marcin Senator. Psalmy wyrażają prośbę, uwielbienie, pragnienie. Przepiękny śpiew Alleluja (proboszcz, Marcin Senator i Kasia Bednarska).
imgp5426imgp5445Słowa Ewangelii i homilię wygłosił ks. Radosław Kacprzak. Rozpoczął od wspomnienia słów Karola Wojtyły, który jako metropolita krakowski wypowiedział słowa aktualne i dziś "Abyśmy zrozumieli, że męka Chrystusowa jest nie tylko w Chrystusie, ale i w nas". (…) Można się natrudzić  w przygotowaniu tych Świąt, ale istotą ich jest spotkanie w Triduum z Chrystusem! W Waszej świątyni są wszystkie czytania Starego Testamentu i analizują je zauważyłem powtarzające się słowo: noc. W tę noc Chrystus przywraca do życia! Noc wiary - stworzenie świata.  Noc zdrady, gdzie Jezus poddaje się woli Ojca i umarł dla nas. Po tej nocy przyszedł poranek Zmartwychwstania, przyszły kobiety i usłyszały: Nie bójcie się, bo Pan zmartwychwstał. Dzisiejsza Ewangelia daje nadzieję.
imgp5430imgp5447imgp5454A Ty jak reagujesz, abyś był uwolniony od lęku? (…) Pusty grób daje nadzieję! (…) Panie poślij swego Anioła, odsuń kamień swojego grobu (…) pozwól sobie służyć i spraw, aby Twoje życie było ciągłym wzywaniem mnie!
Wielka Sobota była szczególnie uroczysta przez kolejne jej symbole: światło, liturgię Słowa, a teraz po śpiewie Litanii do Wszystkich Świętych w Liturgii Chrzcielnej nastąpiło odnowienie Chrztu Świętego. Po czym nastąpiło pokropienie wodą święconą każdego z nas przez kapłana. Całość obrzędów Wigilii Paschalnej dopełniła liturgia eucharystyczna. Proboszcz na zakończenie Liturgii Wielkiej Soboty zaprosił wiernych na mszę rezurekcyjną, a po niej tradycyjnie na świąteczny żurek.
Wpisała: Rozalia Sitkowska, fot. Paweł Trojanowski