dsc 7660dsc 7663dsc 7665W dniu 16 kwietnia 2018 r. młodzież III-cich klas gimnazjum z naszej Parafii Matki Bożej Bolesnej i Parafii pw. Św. Wacława przeżywała Sakrament Bierzmowania. Na wstępie przedstawiciele rodziców przywitali bpa ks. Adama Odzimka i poprosili o udzielenie tego Sakramentu zgromadzonej młodzieży. Po czym proboszcz ks. Gabriel Marciniak serdecznie przywitał ks. Biskupa, proboszcza Parafii św. Wacława ks. kan. Andrzeja Tuszyńskiego oraz zaproszonych księży i poprosił Go o poprowadzenie młodzieży przez Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Chcemy aby Ci, którzy przyjmują ten sakrament wiedzieli, że wierzą w Boga i świadczyli o swojej wierze. Oprawę liturgiczną (czytania, psalm oraz dary) dsc 7670dsc 7674dsc 7686zapewniała młodzież. Proboszcz ks. Gabriel Marciniak poprosił w imieniu młodzieży ks. bpa Adama Odzimka o Sakrament bierzmowania, po czym ks. biskup zapytał czy młodzież należycie się przygotowała, a oni odpowiedzieli chórem o swoim pragnieniu przyjęcia Sakramentu Bierzmowania: „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”. Młodzież do tego Sakramentu została przygotowana przez wikariuszy ks. Michała Podsiadłego i ks. Arkadiusza Wójcika.
W Homilii bp ks. Adam Odzimek powiedział: Zostaliście przygotowani przez rodziców przez wspólną modlitwę, chrzest i I komunię świętą. (…) To święto całych rodzin, bo oprócz rodziców, świadków i chrzestnych są dziadkowie. Są dumni ze swoich wnuków. To święto również wychowawców, pedagogów, ale i też księży, którzy was przygotowali. Jakie to wielkie szczęście mieć dobrych pedagogów. To w końcu święto proboszczów: ks. Gabriela, ks. Andrzeja, wikariuszy, diakonów. Ale to przede wszystkim wasze święto. (…) Chwila ciszy i modlitwy jest niezbędna, aby przyszedł Duch Święty! To wasze pielgrzymowanie ma być naznaczone waszą wiarą. (…) Aby przyjąć zaproszenie do tego trzeba wejść i przyjąć naukę Jezusa Chrystusa Pana!
Młodzi dziś często są smutni, bo idą za prądami tego świata, ale to On Jezus Chrystus daje moc, z większą energią podążamy za Nim otrzymujemy tę moc przez słowo Boże.
dsc 7695dsc 7711Życzę wam, abyście odkrywali najlepsze fragmenty życia wiarą! Trzeba mówić:  ja kocham Chrystusa! Umocnienie daje wiara, której nie trzeba się wstydzić! (…)
I na koniec Biskup odnowił przyrzeczenia chrzcielne młodzieży.
Po tym wyznaniu wiary nastąpiła najważniejsza chwila nałożenia oleju na czoło każdego gimnazjalisty i udzielenie Sakramentu bierzmowania przez bpa Adama Odzimka.
dsc 7726

 

 

Po podziękowaniach Biskup udzielił błogosławieństwa, a następnie został zaproszony do wspólnego zdjęcia.

Wpisała i zdj.: Rozalia Sitkowska