czestoch 2018 1Jak co roku sezon pielgrzymkowy zaczęliśmy od Częstochowy, od zawierzenia Matce Bożej Jasnogórskiej wszystkich spraw Parafii  i osobistych oraz dziękczynienia za otrzymane łaski. Dnia 21 kwietnia 2018 r. pielgrzymce przewodniczył proboszcz ks. Gabriel Marciniak. Była to zarazem 198 autokarowa pielgrzymka z naszej Parafii p.w. Matki Bożej Bolesnej w Radomiu.
Po przybyciu na Jasną Górę odprawiliśmy na wałach Drogę Krzyżową wsłuchując się w piękne rozważania Męki Pańskiej, które prowadził ks. Gabriel. O godzinie 11:00 uczestniczyliśmy w czestoch 2018 2Eucharystii sprawowanej przez arcybiskupa Wacława Depo w Kaplicy przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, w towarzystwie kapłanów opiekunów grup pielgrzymkowych, a wśród nich naszego Pasterza. Było to dla wszystkich pielgrzymów cudowne przeżycie – być w pobliżu ukochanej Matki i powierzać Jej swoje sprawy – troski i nadzieje. Po mszy św. mieliśmy czas wolny. O 14-tej wyruszyliśmy do Olsztyna w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie historię zamku warownego opowiedziała nam pani przewodnik. Pierwsze wzmianki o Olsztynie pochodzą z czestoch 2018 3początku XIV w. i odnoszą się do istniejącego pod Przymiłowicami zamku. Wkrótce w sąsiedztwie warowni powstała osada zamkowa o charakterze podgrodzia, zwana Olsztynkiem (nazwa nadana przez Pawła Odrowąża), która w 1448 r. otrzymała prawa miejskie z rąk Kazimierza Jagiellończyka.
Serdecznie dziękujemy naszemu proboszczowi ks. Gabrielowi Marciniakowi za zorganizowanie tej wspaniałej pielgrzymki, podczas której dużo czasu poświęciliśmy na modlitwę, na śpiew pieśni maryjnych. Napełnieni i podbudowani duchowo wracaliśmy do swoich obowiązków.
Wpisała: Rozalia Sitkowska, fot. Paweł Przybyłek