dsc 7757dsc 776226 maja2013 r. spotkaliśmy się na Czwartym Regionalnym Dniu Skupienia Apostolstwa Dobrej Śmierci. Spotkanie modlitewne Apostolstwa rozpoczęliśmy śpiewem godzinek ku czci Matki Bożej Bolesnej. Na wstępie proboszcz ks. Gabriel Marciniak przywitał moderatora Apostolstwa Dobrej Śmierci ks. Bogdana Kulika przybyłego z Górki Klasztornej. Po powitaniu przybyłych kapłanów, zelatorów i członków Apostolstwa z parafii św. dsc 7769dsc 7772Bartłomieja w Opocznie, św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim oraz parafii radomskich: św. Anuarity, Najświętszego Serca Jezusowego, Matki Bożej Częstochowskiej, św. Kazimierza, Matki Bożej Miłosierdzia i naszej parafii Matki Bożej Bolesnej przez proboszcza odmówiliśmy różaniec ku czci Siedmiu Boleści Matki Bożej. Rozpoczynając adorację Najświętszego Sakramentu ks. Bogdan Kulik dziękował Matce dsc 7775dsc 7778Bożej Bolesnej za opiekę nad członkami Apostolstwa i polecił Panu Bogu wszystkie nasze sprawy, a zwłaszcza te, kiedy się lękamy w chorobie, prosił za tych, którzy w chorobie utracili zdrowie i nie mogli przyjść, za konających i za tymi, którzy już odeszli.
Ponad 100 osób przybyłych na ten Dzień Skupienia o 11-tej uczestniczyło we mszy św., dziękczynnej za zmarłych i żyjących dsc 7783członków ADS odprawianej w koncelebrze przez proboszcza ks. Gabriela Marciniaka oraz kapłana z Górki Klasztornej ks. Bogdana Kulika. Dziękowaliśmy za 10 lat naszej Wspólnoty i prosiliśmy o dalszą opiekę naszej Patronki Dobrej Śmierci oraz błogosławieństwo Boże dla kapłanów, członków Apostolstwa i naszych rodzin. Homilię wygłosił ks. Bogdan Kulik nt. Starość to nie przekleństwo, a przywilej.
Ks. Bogdan powiedział: Dziś zaczęliśmy rozmowę przy śniadaniu o częstym narzekaniu, że starość się Panu Bogu nie udała, ale to jest nieprawda. I nawiązał do kazań ks. Chrostowskiego, który podjął wymieniony temat twierdząc, że starość musi być dobra skoro:
dsc 77631) Pan Bóg ją dopuścił,
2) Po wielu latach może człowiek uporządkować swoje wszystkie sprawy.
W Indiach w życiu człowieka wyróżnia się 4 etapy:
•    etap studenta - człowiek uczy się do etapu gospodarza,
•    etap gospodarza,
•    etap pustelnika, wieku dojrzałego, podczas którego można wyciągać wnioski, gdzie były błędy, a gdzie sukcesy,
•    etap mędrca, mądrego mężczyzny i mądrej kobiety, tj. etap dzielenia się swoją mądrością i etap przygotowania do wieczności.
Macie być mądrzy życiem, co nie znaczy by grozić palcem, pouczać. Swoim życiem, kiedy już nie możemy tańczyć, śpiewać należy pokazywać cierpliwość. Stawiać cierpliwie swoje kroki w cierpieniu.
dsc 7788Dziękujcie Panu Bogu za to co wam się udało, a za to co nie udało się przepraszajcie Pana Boga. Ofiarujcie swoje cierpienie za tych, którzy żyją w sposób niemądry. Wszyscy tworzymy całość - jedno ciało. Starość jest czasem zdobywania świętości. A gdybyś miał upaść - upadnij w ramiona Pana Jezusa.
Po tym dobrze przeżytym czasie modlitwy był czas na odpoczynek, wspólne serdeczne zobaczenie się osób, które spotkały się po latach.
Wszyscy byli radośni, bo zostali umocnieni potrójnym błogosławieństwem: Najświętszym dsc 7796dsc 7807Sakramentem, na zakończenie mszy św. oraz na zakończenie Dnia Skupienia, tymi najpiękniejszymi darami z Nieba. Na koniec ks. Bogdan rozpoczął koronkę do Bożego Miłosierdzia i udzielił końcowego błogosławieństwa przed powrotem do domów.
Serdecznie dziękujemy proboszczowi księdzu Gabrielowi za zaproszenie misjonarza z Górki Klasztornej, ks. Dariuszowi Jasińskiemu z Opoczna za spowiedź. Ks. dr Bogdanowi Kulikowi dziękujemy za poprowadzenie czwartego Regionalnego Dnia Skupienia ADS w Radomiu.
Ponadto paniom Mariannie, Barbarom, Katarzynie i Bogusławie wyrażamy wdzięczność za przygotowanie i obsługę licznej grupy uczestników Dnia Skupienia.

Wpisała: Rozalia Sitkowska, fot. Wojciech Sitkowski