Pomagamy czyścić czyściec - Nowenna Pompejańska - Akcja Apostolstwa Dobrej Śmierci Parafii M. B. Bolesnej w Radomiu - według inicjatywy czytelników "wobroniewiary"
nowenna pompejanska 1W tym celu za stroną "wobroniewiary" organizujemy Nowennę Pompejańską w intencji Dusz Czyśćcowych odmawianą w grupach, w terminie od 1 listopada do 24 grudnia 2018. Kończymy celowo w Wigilię Bożego Narodzenia – gdyż właśnie tego dnia najwięcej dusz opuszcza czyściec i idzie do Nieba. Autor książki Uwolnijcie nas stąd! Rozmawiając z Marią Simmą zapytał: „Czy są dni, w które większa liczba dusz jest uwolniona z czyśćca do nieba? – Tak – odpowiedziała Maria – w Święta Bożego Narodzenia najwięcej dusz jest wybawionych, ale również zależy to od ilości otrzymanych przez duszę modlitw lub uczynków w swojej intencji. Święta Bożego Narodzenia są szczególne, ponieważ jest to dzień najbardziej obfitujący w łaski” (Nicky Eltz, Uwolnijcie nas stąd!, Kraków, s. 77).
Podobne stwierdzenie znajdziemy w notatkach zmarłej w opinii świętości s. Marii od Krzyża: „Nie w Zaduszki jednak unosi się największa ilość dusz do nieba, lecz w Noc Bożego Narodzenia” (Rękopis z czyśćca, Michalineum 1999, s. 65 – tłumaczył ks. Adam Skwarczyński).
Za: https://apdc.wspomozycielki.pl/wp-content/uploads/2017/12/SZCZEGÓLNE-DNI-MIŁOSIERDZIA.pdf
SPOSÓB ODMAWIANIA nowenny w grupach 4-osobowych:
* Znak Krzyża – W Imię Ojca…
* „Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego, w intencji dusz w czyśćcu cierpiących.”
* Modlitwy wstępne (Wierzę w Boga…, Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…)
* Jedna część różańca – np. Tajemnice Radosne (lub Światła, lub Bolesne, lub Chwalebne)
* Modlitwa błagalna 01.11 – 27.11 (przez pierwsze 27 dni)
Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.
lub
Modlitwa dziękczynna 28.11 – 24.12 (przez następne 27 dni)
Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.
* 3 x Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

Uwaga! Trudno jest odmówić 1 osobie wszystkie 4 części różańca w Nowennie Pompejańskiej, dlatego też każdą Nowennę odmawiają 4 osoby. Osoby chętne do włączenia się w tę Akcję przez cały październik będę mogły się wpisywac na listy po nabożeństwie różańcowym u zelatorki ADS Rozalii Sitkowskiej (jedna lista) lub w zachrystii (druga lista). Tam też można pobrać informację O SPOSOBIE ODMAWIANIA. Prosimy podawać Imię i pierwsze 3 litery nazwiska (np. Rozalia Sit.). Każda z zapisanych osób zapamiętuje jaką częśĆ odmawia (np. Rozalia Sit. - cz. bolesna)!

Wpisała: Rozalia Sitkowska w uzgodnieniu z proboszczem ks. Gabrielem Marciniakiem