hospicj 1W II niedzielę Wielkiego Postu, 8 marca 2020 r., gościliśmy w naszej Parafii duszpasterza Hospicjum Królowej Apostołów ks. Marka Kujawskiego wraz z wolontariuszami. Po przeczytaniu Ewangelii, o miłosiernym Samarytaninie, ks. Marek Kujawski przedstawił prezentację  o najważniejszych kierunkach działań Hospicjum. Hospicjum rozpoczęło 17 rok swojej działalności i działa na rzecz dzieci w stanach terminalnych różnych chorób oraz dorosłych w stanach terminalnych chorób nowotworowych. Na wstępie mówił o prekursorach polskiego ruchu hospicyjnego, którymi byli: ks. Eugeniusz Dutkiewicz SAC i hospicj 2hospicj 3prof. Joanna Muszkowska-Penson. Hospicjum otacza opieką kilkadziesiąt osób - 24 godziny przez siedem dni w tygodniu. Wolontariusze pomagają nie tylko radomianom, ale także osobom z pięciu okolicznych powiatów. Na slajdach przedstawił wiele form działalności hospicyjnej, spotkań w domach chorych, sprawowanych sakramentach, Mszach świętych w domach chorych, czy hospicj 4nawet spełnianiu marzeń chorych. Z wielką czułością ks. Marek mówił o działaniach swoich i wolontariuszy na rzecz dzieci, opieki nad dziećmi osieroconymi. Wspomniał też o organizowanych konferencjach dla wolontariatu hospicyjnego. Raz w roku w Parafii p.w. św. Józefa Hospicjum organizuje Msze święte za zmarłych podopiecznych i spotkania ich rodzin.
Duszpasterz Hospicjum zaprezentował także pomysł nowego kompleksu z pięknym Gościńcem Królowej Apostołów, zachęcił do ofiarności, m. in. poprzez 1% podatku, na rzecz budowy i Hospicjum, tak by mogła być sprawowana jak najlepsza opieka nad podopiecznymi, a także na zakup niezbędnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych. Więcej na stronie Hospicjum: http://hospicjum.radom.pl/1-na-rzecz-naszego-hospicjum/.

Wpisała: Rozalia Sitkowska, fot. Wojciech Sitkowski