w sobota 9537Adoracja Wielkiej Soboty w dniu 11 kwietnia 2020 r., to jak nigdy dotąd pusty kościół, brak święcenia pokarmów, najwyżej 5 osób na adoracji Grobu Pańskiego. W Wielką Sobotę rano adoracja Grobu Pańskiego była ograniczona do warty Rycerzy Kolumba i co najwyżej jeszcze dwóch osób z ich rodziny. Osoby, które przyszły na adorację oczekiwały na wejście przed drzwiami kościoła. Był to trudny moment dla niejednego z nas niemogących uczestniczyć w Liturgii Wielkiej Soboty. Część parafian mających dostęp do mediów społecznościowych współuczestniczyła w Liturgii transmitowanej z Parafii na Facebooku.

w sobota 9552w sobota 9560Wielka Sobota, Liturgia światła obchodzona była nietypowo, Paschał był zapalony od znicza, następnie po okadzeniu Paschału ks. Wojciech rozpoczął śpiew Weselcie się już, zastępy Aniołów w niebie! Po tym nastąpiła Liturgia Słowa Bożego. Zgromadzeni wierni w tym Dniu, głównie przed ekranami telewizorów, komputerów posilali się w tym dniu wyjątkowo obfitym Słowem Bożym; ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu czytanym lub śpiewanym naprzemiennie przez ministrantów i Rycerzy Kolumba. Pieśń ku czci Pana Boga zaśpiewał jeden z ministrantów i organistka pani Kasia.
W tym Dniu szczególnie uroczyście wybrzmiała Chwała na wysokości, a w sobota 9556w sobota 9562następnie przepiękne Alleluja wyśpiewane przez proboszcza ks. Gabriela Marciniaka (głównego celebransa Liturgii) i p. Kasię, organistkę.

W homilii ks. Wojciech Kuropieska powiedział: "Ta Liturgia jest inna, występuje tylko jeden raz w roku, bogata w śpiewy. Stajemy przed prawdą, że nasz Bóg jest w sobota 9563w sobota 9566Bogiem Zmartwychwstałym, a Jego symbolizuje zapalony Paschał. (…) Chrystus mówi nam dzisiaj Nie lękajcie się! W tym czasie pandemii wiele występuje lęku, strachu, tym bardziej, że wielu z nas nie przygotowało się na Zmartwychwstanie Chrystusa przez Sakrament pokuty! (…) Jesteśmy chrześcijanami. Moje  życie było podobne, wstydziłem się wyznawać  wiarę w Chrystusa. Mam swoje pasje, a Pan Bóg był na ostatnim miejscu. (…) Jako młody chłopak na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem otrzymałem światło, radość Chrystusa sprawiła, że od tej pory mówiłem o Bogu z taką mocą, że wszyscy płakali! (…) Odrzućmy wszystkie grzechy pychy, złości, zawiści! Zaprośmy do swojego życia Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków! Amen!

w sobota 9576w sobota 9586W tym dniu szczególnie wybrzmiała Litania do Wszystkich Świętych wyśpiewana przez proboszcza. Po tym odbyła się Liturgia Chrzcielna i odnowienie przyrzeczeń Chrztu św., bez pokropienia wodą święconą.  Niech na tę wodę spłynie moc Ducha Świętego, modlił się kapłan. Odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego dopełnione zostało w naszych domach w gronie najbliższych podczas w sobota 9587śniadania wielkanocnego. Całość obrzędów Wigilii Paschalnej dopełniła Liturgia Eucharystyczna.

 

Wpisała: Rozalia Sitkowska, fot. Wojciech Sitkowski