mwd 750x100

1 pielgrz duch20202 pielgrz duch20203 pielgrz duch2020Przez 8 dni, tj. w dniach 6-13 sierpnia 2020 r. wierni naszej Parafii gromadzili się na Apelu Jasnogórskim, aby duchowo łączyć się z pątnikami idącymi do Częstochowy. Każdego dnia przychodziło około 30 osób, w tym pątnicy, którzy w tym roku nie wyruszyli na szlak. Apel naprzemiennie prowadzili nasi kapłani: proboszcz ks. Gabriel Marciniak i wikariusz ks. Wojciech Kuropieska, a śpiew pieśni maryjnych pani Katarzyna Bednarska. Należy dodać, że pątników obowiązywało zachowanie standardów epidemiologicznych.

4 pielgrz duch20205 pielgrz duch20206 pielgrz duch2020Duchowi pątnicy zachęceni przez kapłanów indywidualnie odmawiali, w duchowej łączności z pielgrzymami radomskimi, Anioł Pański i o 15-tej Koronkę do Bożego miłosierdzia. Natomiast o godzinie 21:00 w sposób szczególny uczestniczyli w blisko godzinnym nabożeństwie - Apelu Jasnogórskim, w którym były homilie, dziesiątka różańca, śpiewy pieśni maryjnych, a na koniec zazwyczaj pieśń Zapada zmrok. Wierni i kapłani mogli korzystać z zaproponowanej przez Diecezję radomską formuły pielgrzymki na każdy dzień, czerpiąc materiały ze strony Diecezji. W ostatnim dniu piękny 7 pielgrz duch2020wystrój przygotował proboszcz, bo pątnicy "dotarli" na Jasną Górę. W tym czasie duchowej pielgrzymki rozbłysły światła wokół świątyni. Daje to niesamowity efekt piękna naszego kościoła i dodatkową zachętę do przychodzenia na Adoracje Najświętszego Sakramentu i Msze Św., nawet o zmroku.

Wpisała: Rozalia Sitkowska, fot. parafii i Wojciech Sitkowski