Poniedziałek – 23 września 2019

17.30 –   + Jana Dolegę, Franciszkę, Antoniego Szymańskich.

18.00 –   + Józefa Auzbitera – greg. 23.

 Wtorek   –   24 września 2019

17.30 –   + Józefa Auzbitera – greg. 24.

18.00 –   + Jerzego Rybskiego, Janinę, Dominika Patryckich.

18.00 –   + Mariannę Chmielewską – od syna Wiesława z rodziną.

 Środa       –    25 września 2019

17.30 –   + Józefa Auzbitera – greg. 25.

18.00 –   + Barbarę, Henryka Bujała.

18.00 –   + Mariana Soból – od uczestników pogrzebu.

 Czwartek –   26 września 2019

17.30 –   + Józefa Auzbitera – greg. 26.

18.00 –   W int. Odnowy w Duchu Świętym.

18.00 –   W int. Martyny z okazji 23 rocznicy urodzin o błog. Boże, potrzebne łaski, dary Ducha św.

 Piątek     –     27 września 2019

17.30 –   + Józefa Auzbitera – greg. 27.

18.00 –   + Zbigniewa Jankowicza – od uczestników pogrzebu.

18.00 –   + Kamila Jurmanowicza – od uczestników pogrzebu.

 Sobota     –   28 września 2019

17.30 –   + Józefa Auzbitera – greg. 28.

17.30 –   + Michalinę Lipiec w 3 rocz. śmierci.

18.00 –   + Bronisława Stusa w 22 rocz. śmierci.

18.00 –   + Barbarę w 4 rocz. śm., Jerzego w 1 rocz. Marczaków.

 NIEDZIELA –   29 września 2019

7.00 –   + Jana, Janinę, Szczepana wieśniaków, Ryszarda Gajewskiego.

9.00 –   + Józefa Auzbitera – greg. 29.

9.00 –   + Janusza Walczaka w 20 rocz. śm.

10.30 –   W 7 rocz. ślubu Katarzyny i Sebastiana Giermasińśkich.

10.30 –   W 25 rocz. ślubu Ewy i Mariusza Ronek.

12.00 –   W int. Rycerzy Kolumba.

12.00 –   W 50 rocz. urodzin Zbigniewa Morgasia.

18.00 –   + Marię Miszczyk w 18 rocz. śmierci.