Poniedziałek  –   27   maja  2024

17.00 –    + Zdzisława Wydrę i zm. z rodz. Wydrów.

17.00 –    + Mariannę Urbańską – greg. 27.

17.00 –    + Tadeusza, Artura Błachów o miłosierdzie Boże i aby Bóg przyjął ich dusze do Królestwa Niebieskiego.

18.00 –    + Sławomira Gajdę – greg. 27.

18.00 –    + Teresę Łyczak – od uczestników pogrzebu.

 Wtorek     –   28   maja  2024 

17.00 –    + Mariannę Urbańską – greg. 28

17.00 –    + Konrada Gniadkowskiego – od uczestników pogrzebu.

18.00 –    + Sławomira Gajdę – greg. 28.

18.00 –    W int. Oliwii Wnuk z okazji urodzin.

 Środa    –    29   maja  2024

17.00 –    + Mariannę Urbańską – greg. 29.

17.00 –    + Reginę Iłżecką – od uczestników pogrzebu.

18.00 –    + Sławomira Gajdę – greg. 29.

18.00 –    W int. Krzysztofa i Weroniki z okazji urodzin.

 Czwartek  –   30  maja  2024 – BOŻE CIAŁO

  7.00 –    + Jana Podgórskiego – od uczestników pogrzebu.  

  9.00 –    + Kazimierę Polańczyk, Stanisławę Piekarską, Danutę Głowacką.

  9.00 –    + Mariannę Urbańską – greg. 30.

10.30 –    W int. Parafian.

10.30 –    W 9 rocz. święceń kapłańskich ks. Wojciecha.

10.30 –    W int. dzieci w Rocznicę I Komunii Świętej.

18.00 –    + Sławomira Gajdę – greg. 30.

 Piątek      –    31   maja 2024

17.00 –    + Marię Sambor – od sąsiadów.

17.00 –    + Zygmunta Sobieraja w 11 rocz. śmierci.

18.00 –    + Elżbietę Rysiewską – od uczestników pogrzebu.  

18.00 –    + Mariannę, Adama Kornackich, Stanisława Kornackiego.

 Sobota    –   1   czerwca  2024

17.30 –    Wynagradzająca za grzechy i zniewagi przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi.

17.30 –    + Wojciecha Starzyńskiego – od uczestników pogrzebu.

18.00 –    W int rodziców dzieci utraconych.

18.00 –    + Józefa Bogusza – greg. 1.

 NIEDZIELA  –   2   CZERWCA   2024 

  7.00 –    + Jana w 20 rocz. śmierci.

  9.00 –    W int. Kółek Żywego Różańca.

  9.00 –    + Józefa Bogusza – greg. 2.

  9.00 –    + Tadeusza Trybuła w 23 rocz. śmierci.

  9.00 –    + Władysławę, Romana Szymańskich, Marcina, Czesławę, Adama, Waldemara, Janusza Tomaszczyków.

10.30 –   

12.00 –    W I rocz. święceń kapłańskich ks. Michała Kaczmarczyka.

12.00 –    O błog. Boże i w podziękowaniu za wstawiennictwo M.B.B. dla rodz. Sitkowskich oraz rodziny bliższej i dalszej.

18.00 –    + Teresę Wydra – od uczestników pogrzebu.