V Niedziela Wielkanocy – 10 maja 2020 r.

  1. Dziękujemy mieszkańcom bloku przy ul. Kołłątaja 4 za ofiary na kwiaty i dekorację do naszej świątyni. Za tydzień o ofiary prosimy mieszkańców bloku przy ul. Mochnackiego 5.
  1. Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego skierowała do Przewodniczących Episkopatów całego świata prośbę, aby czwartek 14 maja br. uczynić dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa. Zachęcamy naszych parafian do podjęcia tych dzieł. W piątek o godz. 18.00 msza św. w intencji Apostolstwa Dobrej Śmierci.
  1. Codziennie o godzinie 17.30 nabożeństwo majowe ze śpiewem litanii loretańskiej. Zapraszamy dzisiaj o godzinie 20.00 na majówkę między blokami Kołłątaja 4, Mochnackiego, Rodziny Winczewskich 8. Za tydzień spotykamy się między blokami Rodziny Winczewskich 4, 6 i 6 a.
  1. Zapraszamy jutro na godzinę 9.00 chętne do pomocy osoby. Jak zauważyliśmy, porządkujemy już teren wokół kościoła. Przywieźliśmy ziemię i ją rozprowadziliśmy. Potrzeba teraz cały ten teren zagrabić, powybierać korzenie i kamienie. Chętnych więc zapraszamy. W dobie kwarantanny odrobina ruchu każdemu się przyda. Trochę się dzieje wokół placu kościelnego, ale więcej powiemy po zakończeniu prac.
  1. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy: tron i ołtarz – czy to tylko władza świecka i duchowna? Ponadto o zagrożeniu niedoborami żywności z powodu suszy, wpływie koronawirusa na produkcję rolną oraz o braku wody mówi minister rolnictwa i rozwoju wsi. A także reportaż z sanktuarium św. Stanisława ze Szczepanowa. Mamy też nowy numer dwumiesięcznika „Miłujcie się”
  1. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

Łukasz Daniel Grzeszczyk – kawaler z parafii Matki Bożej Królowej Świata

Milena Katarzyna Brzeska – panna z parafii tutejszej – zapowiedź II

Maciej Matysiak – kawaler z parafii tutejszej

Agata Wójcicka – panna z parafii tutejszej – zapowiedź I

  1. Pomódlmy się za tych, których pożegnaliśmy w tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej. Odeszli do wieczności: Leontyna Turska, Zdzisława Potocka. Wieczny odpoczynek racz mi dać Panie … /x 3.