imgp4134imgp4135imgp4145Na początku mszy świętej odpustowej, w dniu 15 września 2017 r. proboszcz ks. Gabriel Marciniak przywitał szacownego bpa ks. Adama Odzimka, który był głównym celebransem dziękczynienia Panu Bogu z okazji 30-lecia naszej Parafii. Następnie witam powiedział, ks. Jerzego Szpytmę, który tworzył wspólnotę parafialną. Dzisiejsza Eucharystia sprawowana jest na tym samym placu, na którym bp ks. Edward Materski odprawiał pierwszą mszę świętą. Przywitał też ks. Jacka Mosionka, jedynego kapłana pochodzącego z naszej Parafii oraz przybyłych kapłanów z dekanatu. Przedstawił trochę liczb z historii 30-letniej Parafii; chrzty św. 1255, śluby 484, pogrzeby 1556. Podczas budowy w latach 2000-2006 wydatkowano 886829 zł, a w latach 2007-2017 - 3054752 zł. Proboszcz wyartykułował również ważniejsze etapy budowy świątyni i zachęcił wszystkich do dziękczynienia Panu Bogu za wspieranie budowy duchowego i fizycznego kościoła. Msza św. sprawowana była w intencji dziękczynnej za 30-lecie istnienia naszej Parafii, za parafian oraz w intencji ADS (za żywych i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci, w tym za śp. Piotra Żelichowskiego inicjatora ADS w Polsce.
Rozpoczynającimgp4162 Euimgp4161charystię biskup powiedział: Pragnę podziękować Panu Bogu, że daje nam miłość do ludzi i dziękujmy za łaskę uczestnictwa w tej świętej ofierze.
W oprawie liturgicznej wzięli udział: Elżbieta Mazan (I czyt.), Karol Kisiel (śpiew psalmów - Wybaw mnie Panie w miłosierdziu swoim), Barbara Prażmowska (II czyt.), Julita i Jacek Wydrowie (modlitwa wiernych), rodzina Laskowskich (niesienie darów i kroniki za lata 2012-2016), schola (śpiew), ponadto poczty sztandarowe wspólnot.
Ze słowem Bożym zapoznał nas ks. Jerzy Szpytma, a homilię wygłosił bp ks. Adam Odzimek: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!imgp4169
Moi Kochani Bracia i Siostry!
imgp4175Witam Was księży, Waszych Dzielnych Duszpasterzy!
Mogę zobaczyć co robią moi dzielni księża, którzy tu pracowali i budowali kaplicę, kościół. Ks. Jerzego wspominam jeszcze z seminarium, a ks. Gabriela, wówczas kiedy obejmował parafię. Dziś pragnę, wpatrzony w każdego z was, pozdrowić poczty sztandarowe i wimgp4239spólnoty. O czym mówi parafia, to szczególny czas, którzy kochają swoją ziemię. Parafia to tylu przimgp4191yjaciół Jezusa Chrystusa. On był posłuszny Ojcu, a przez Jego posłuszeństwo uzyskamy zbawienie. (…) Dla was te dni są źródłem wielkiej mocy. Jesteśmy wpatrzeni z Jezusa rozciągniętego na krzyżu. Z tego krzyża płyną życiodajne źródła. Jezus jest zawsze naszym Zbawicielem! Ile łask spłynęło na tę parafię!
Ks. Gabriel opowiada o waszej ofiarności i dziś jest was tak wielu. (…) Kościół rodzi się z NMP, dlatego Jezus mówi Oto Matka twoja. (…) Uczmy się od Niej podziękować za waszych księży, ks. Jerzego i ks. Gabriela i za wszystkich księży, którzy tu pracowali. Cieszę się, że jesteście w Nią wpatrzeni. Amen!

imgp4249imgp4253imgp4263Na zakończenie mszy świętej podziękowanie biskupowi ks. Adamowi Odzimkowi, proboszczom ks. Jerzemu Szpytmie i ks. Gabrielowi oraz wszystkim pracującym i zgromadzonym księżom w imieniu parafian i wspólnot złożyła pani Halina Bobryk, a dziewczęta ze Scholi wręczyły kwiaty. Wszyscy obecni wstali i długo bili brawa obu proboszczom w podziękowaniu za ich trud wznoszenia kaplicy i kościoła.

imgp4266imgp4271Osobne podziękowania biskupowi, księżom, służbie liturgicznej, Rycerzom Kolumba, pocztom sztandarowym i wszystkim, którzy przyszli na tę JUBILEUSZOWĄ MSZĘ złożył proboszcz ks. Gabriel Marciniak. Te 30 - lat nie poszło na marne, powiedział, za zaangażowanie, za trud Wam Drodzy Parafianie dziękuję, żeby ten kościół umacniał naszą wiarę. Po czym uzyskaliśmy specjalne błogosławieństwo udzielone przez bpa ks. Adama Odzimka.

Wpisała: Rozalia Sitkowska, fot. Paweł Trojanowski