obraz mbb popObraz posiada wymiary 116 x 92 cm I oprawiony jest w piękną, brązową ramę z rzeźbionymi, rzadko spotykanymi wzorami wokół całego swojego obwodu. Malowany jest na płótnie, olejnymi farbami. Namalowanie obrazu Matki Bożej Bolesnej zlecił ks. proboszcz Jerzy Szpytma w marcu 1987 r. samoukowi – artyście malarzowi Tadeuszowi Trybule, mieszkańcowi naszej parafii, zamieszkałemu przy ul. Parkowej 14. Po uprzednich konsultacjach z mieszkańcami naszej wspólnoty. Obraz jest własną wizją artystyczną malarza. Obraz przedstawia Matkę Bożą Bolesną z twarzą smutną i stroskaną, z załamanymi rękoma, przebitą siedmioma mieczami, przypominającymi jej boleści, jakie musiała przenieść w swym sercu na drodze swojego życia.

 • Pierwsza boleść - proroctwo Symeona
  Druga boleść – ucieczka świętej Rodziny do Egiptu
  Trzecia boleść – szukanie zaginionego Jezusa w Jerozolimie
  Czwarta boleść – spotkanie z Synem na krzyżowej drodze
  Piąta boleść – śmierć Jezusa na krzyżu w obecności swojej Matki
  Szósta boleść – złożenie na rękach Matki martwego ciała Syna
  Siódma boleść – pogrzeb Jezusa i złożenie do grobu