dsc 7754W niedzielę 22 kwietnia br. po wszystkich mszach świętych można było obejrzeć zakupione przez proboszcza ks. Gabriela Marciniaka wyposażenie do nowego Kościoła. Daje to asumpt do mobilizacji sił i środków dla wszystkich parafian i Wspólnot, aby przed poświęceniem kościoła 24 czerwca 2018 r. przez Ordynariusza Diecezji włączyć się w upiększenie nowego Kościoła. Więcej informacji u proboszcza.  Niewielkie datki, na które każdego stać można składać do rąk liderek każdej Wspólnoty, w tym np. członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci do p. Rozalii Sitkowskiej. Będzie to piękny gest z okazji X-lecia tej Wspólnoty, obchodzony przez ADS w sobotę 26 maja 2018 r., jaki będziemy mogli złożyć  z tej okazji.

Wpisała: Rozalia Sitkowska