w. czwartek2019.04.18 2Liturgię Wielkiego Czwartku, pamiątki Wieczerzy Pańskiej i zarazem ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa, 18 kwietnia 2019 r. odprawiali nasi księża: główny celebrans Liturgii proboszcz ks. Gabriel Marciniak i wikariusz ks. Wojciech Kuropieska.
W tym dniu lektorem był ministrant Marek Gajda, który zapowiadał co się wydarzy i mówił o znaczeniu poszczególnych symboli tego dnia (Triduum Paschalnego). Pan Jezus pozostawił nam przykazanie Miłości. Ustanowił Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Jak odbieramy te dwa sakramenty w naszym życiu? Cz jesteśmy zdolni do przyjęcia miłości? Kto przyjmuje Sakrament w. czwartek2019.04.18 1Eucharystii musi przyjąć w postawie pokory! A za chwilę zaśpiewamy Chwała na wysokości i rozlegną się wszystkie dzwony, a później ucichną.
W tym uroczystym dniu msza św. była sprawowana w następujących intencjach: dziękczynna za dar ustanowienia sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii oraz o łaskę i moc Ducha Św. w wypełnianiu powołania kapłańskiego dla księży: proboszcza i wikariusza oraz intencja gregorianki za zmarłą Janinę Gajda.
Oprawę liturgii Wielkiego Czwartku zapewnili: ministranci oraz chór połączony ze scholą.
W homilii proboszcz ks. Gabriel Marciniak powiedział:
Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!
Święte Triduum to Święte 3 dni. Dobrze, że dziś przyszliście, to macie szansę przeżyć te 3 dni. Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby głosić orędzie miłości. Dziś pokazał nam ją podczas Ostatniej Wieczerzy poprzez w. czwartek2019.04.18 3ustanowienie Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa oraz w geście umywania nóg. (…) Poprawnie służyć człowiekowi - Jezus uczy nas tego. Dzisiejsza uczta, to zaproszenie dla uczniów i dla nas. Sługa to ten, który jest zawsze gotowy służyć! (…) Jako sługa oddał za nas życie. Jezus zaprasza nas, abyśmy przyjęli Jego służbę dając nam Sakrament Eucharystii. Jezus chce być nieustannie naszym sługą, dlatego też ustanawia również Sakrament Kapłaństwa. Kapłani mają być dyspozycyjni wobec Boga i ludzi. Zachęca ich, aby szli z pomocą każdemu kto jej potrzebuje. Dziś kapłanom nie jest łatwo, którzy są często poniżani. Wszystko robi się aby zniszczyć kapłaństwo! Dlatego trzeba modlić się za kapłanów.
Dziś szczególnie przyjmijmy Komunię świętą i wiedzmy, że przyjmujemy Boga i Sługę naszego. Ten dzień jest pamiątką bezgranicznej miłości Boga do ludzi.
Dziękujemy Panu Bogu za to, że nie brakuje nam kościołów i kapłanów, że w wielu kościołach jest adoracja Pana Jezusa. Dziękujmy, że nie zostawił nas samych, że jest pośród nas.
Po Komunii św. liderki dwu Wspólnot parafialnych, panie Jolanta i Marianna, złożyły życzenia naszym zacnym kapłanom w dniu ich święta.
w. czwartek2019.04.18 5Wielki Cw. czwartek2019.04.18 4zwartek, dzień ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa ma wymiar ponadczasowy. W tym dniu 2000 lat temu Chrystus wraz ze swoimi uczniami zgromadził się przy stole, przy którym miejsce miała pierwsza w dziejach historii Msza św. Również wtedy Pan skierował do uczniów słowa „To czyńcie na moją pamiątkę” utwierdzając ich w kapłańskiej posłudze. I my dziś gromadzimy się przy tym samym stole i słuchamy tych samych słów, które wypowiedział Chrystus. Na nowo jesteśmy świadkami ustanowienia tych sakramentów, które jakże ważne są w życiu Kościoła. Drodzy Kapłani każdy z Was został powołany do zaszczytnej godności  bycia kapłanem Chrystusa, do ciężkiej pracy przy żniwie pańskim. To Wy w imieniu Pana staracie się, aby każdy z nas mógł dostąpić życia wiecznego. Bez Was my dziś   nie moglibyśmy uczestniczyć w składaniu najświętszej Ofiary, nie moglibyśmy jednać się z Ojcem, nie dane byłoby nam włączenie do rodziny Kościoła świętego.  Dlatego dziękujemy Wam drodzy Kapłani,  że odpowiedzieliście na głos Chrystusa, który wzywał Was do pójścia za Nim i pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia w tym doniosłym dniu: błogosławieństwa naszego Ojca na trud codziennej pracy, światła Ducha Świętego przy prowadzeniu ludu Bożego po prostych ścieżkach Pana oraz umiejętności i zapału w szukaniu każdej zagubionej owcy. Niech nasza Patronka Najświętsza Maria Panna Bolesna broni Was przed wszelkimi atakami złego ducha, byście nie zaparli się Jezusa i nie zdradzili Go łamiąc przysięgę złożoną przed laty, ale z siłą, mocą i uśmiechem na twarzy kroczyli przez codzienne trudy życia kapłańskiego.
Szczęść Boże!
w. czwartek2019.04.18 7Kuw. czwartek2019.04.18 6lminacyjnym momentem liturgii Wielkiego Czwartku było przeniesienie Najświętszego Ciała Jezusowego do Ciemnicy. Chwila cichej Adoracji Jezusa dla wszystkich uczestników celebracji i błogosławieństwo zakończyły tę piękną liturgię. Po tym rozpoczęła się adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy prowadzona przez Wspólnotę Krwi Chrystusa, która miała charakter dziękczynny za ustanowienie Sakramentu Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. Następnie adorację Pana Jezusa w Ciemnicy mieli jeszcze członkowie Kółek Żywego Różańca.
 
Wpisała: Rozalia Sitkowska, fot. Wojciech Sitkowski