imgp4392imgp4403W Parafii Matki Bożej Bolesnej w Święto Podwyższenia Krzyża od co najmniej 20 lat odprawiamy drogę krzyżową ulicami tzw. małego Oboziska. 14 września 2019 r. trasa drogi krzyżowej, dla zaakcentowania naszego przystąpienia do akcji "Polska pod Krzyżem", wiodła od krzyża szczególnie omadlanego przez parafian, umiejscowionego po lewej stronie gmachu nowego Sądu imgp4411imgp4417w Radomiu, przy ul. Warszawskiej, naprzeciw ul. Kusocińskiego.
O znaczeniu Krzyża Chrystusowego i Jego historii powiedział proboszcz ks. Gabriel Marciniak, który poprowadził drogę krzyżową. Następnie miejsce początku drogi krzyżowej i krzyż, niesiony przez Rycerzy Kolumba został okadzony przez wikariusza ks. Wojciecha imgp4427imgp4445Kuropieskę. Rozważania przygotowane przez liderkę Wspólnoty Krwi Chrystusa, p. Mariannę Sieczkowską, czytały naprzemiennie panie Alicja Parszewska z WKC i Barbara Prażmowska z ADS.
Zgromadzeni dzisiaj pod Krzyżem w Dniu Święta Podwyższenia Krzyża i akcji "Polska pod Krzyżem" wysławiamy triumf Krzyża, zwycięski Znak Chrystusa, na imgp4456imgp4463którym dokonało się dzieło naszego zbawienia. Krzyż jest znakiem naszej wiary, naszego zjednoczenia z Chrystusem umarłym i zmartwychwstałym. Jest znakiem nadziei i zwycięstwa.
Dziękujemy Chrystusowi za Jego Śmierć na krzyżu, przez którą dzisiaj także obdarza nas On życiem i umacnia w wiernym wyznawaniu wiary.
imgp4467imgp4493Warto przytoczyć kilka fragmentów:
Stacja I Pan Jezus na śmierć skazany
"Wstydzę się, Panie, stanąć przed świętym obliczem Twoim, bo tak mało jestem do Ciebie podobny. (…) Ty z niewypowiedzianą cierpliwością i w milczeniu znosiłeś bóle biczowania, a ja narzekam i jęczę, gdy wypadnie znieść dla Ciebie jakąś dolegliwość lub wzgardę ze strony bliźniego".
imgp4511imgp4554Stacja III Pan Jezus upada pod krzyżem
(…) Baranku Boży, który z miłosierdzia swego gładzisz grzechy świata przez brzemię krzyża Twego, zdejmij ze mnie ciężkie brzemię grzechów moich i zapal ogień miłości Twojej, aby jej płomień nigdy nie ustał".
Stacja VII Pan Jezus po raz drugi upada pod krzyżem
(…) Oświeć mnie Panie, światłością łaski swojej, bym mógł poznać wszelkie zdrożności i złe skłonności moje. (…) Bez łaski Twojej nie mogę ich się wyzbyć".

W tym szczególnym dniu w całej Polsce katolicy przeżywali wydarzenie pod hasłem Polska pod Krzyżem, w tym wierni z całej Polski przybyli na nie do Włocławka. Miało ono na celu podkreślić rolę imgp4510imgp4520krzyża w naszym życiu, a jednocześnie być naszym wyznaniem wiary, wobec wzmożonych ataków na naszą wiarę i profanację świętych wizerunków. Tym bardziej również w naszej Parafii pokazano nasz szacunek do Krzyża. Tegoroczne święto podwyższenia Krzyża Świętego przeżyliśmy wyjątkowo i uroczyście. Parafianie z kapłanami zgromadzili się o godzinie 17.00 przy krzyżu imgp4548w parku Obozisko, koło Sądu Okręgowego. Stamtąd rozpoczęto Drogę Krzyżową, która zakończyła się  w kościele. O godzinie 18.00 odprawiona została uroczysta msza św. a po niej odbyła się adoracja krzyża, najpierw wspólna, potem indywidualna. Była możliwość osobistej adoracji krzyża, którą poprowadziły liderki Odnowy w Duchu Świętym Maranatha Zofia i Jolanta. Na te uroczystości kapłani zachęcili parafian do zabrania krzyży z domów, aby pokazać nasze przywiązanie do tajemnicy krzyża.
Wpisała: Rozalia Sitkowska na podstawie zebranych informacji, fot. Paweł Trojanowski