rekoldz2020 2Od środy popielcowej, 26.02.2020 r., w naszej parafii odbywają się rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Niepublicznych im. Juliusza Słowackiego. Rekolekcje poprowadził ks. Jarosław Kęska z parafii w Jedlni-Letnisko. O godzinie 9.00 spotkał się z młodzieżą klas V-VIII, zaś o godzinie 11.00 z dziećmi klas 0–IV. Mszę świętą o 11:00 sprawował proboszcz ks. Gabriel Marciniak, który przywitał dzieci, rodziców i opiekunów. I powiedział: we Środą Popielcową rozpoczynamy Wielki Post, czas nawrócenia, pokuty, dziś nie ma aktu pokuty, bo tę pokutę zastępuje posypanie głów popiołem, które będzie po kazaniu.
rekoldz2020 3rekoldz2020 4Rekolekcjonista zaprosił wszystkie dzieci bliżej prezbiterium i powiedział do nich, że każdego dnia będzie nam towarzyszyło Słowo i następnie nauczył je pieśni:
Słowo, Jezu, Twe niech przemienia całe, całe życie me! Słowo, Jezu, Twe niech przemienia życie me!
Ks. Jarosław Kęska mówił do dzieci prostym językiem i rekoldz2020 5zadał im wcale niełatwe pytanie: Co jest głównym zadaniem Wielkiego Postu? I aby rozwikłać odpowiedź zaprosił 10 dzieci, każde z nich otrzymało kartkę z jedną literą, po czym przyszedł chłopiec i ułożył odpowiedź: NAWRÓCENIE. Kolejne dziecko zapytał czym jest nawrócenie i uzyskał odpowiedź: "zmianą życia na lepsze" i dodał poprzez modlitwę, post i jałmużnę. I podał krótkie, komunikatywne definicje:
Modlitwa - spotkanie się z Panem Jezusem, któremu mówimy o naszych radościach, smutkach.
Post - podejmowanie postanowień i staranie się wytrwania w tym.
Jałmużna - pomoc drugiej osobie.
I ponownie zaprosił, tym razem 13 dzieci, by ułożyć drugie hasło, którym było: POSTANOWIENIA. Zachęcił wszystkie dzieci, aby na drugi dzień przyniosły karteczki ze swoimi postanowieniami wielkopostnymi.
rekoldz2020 6Po kazaniu nastąpił bardzo ważny moment początku Wielkiego Postu - obrzęd posypania popiołem: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!

Trzeba powiedzieć, że w tej południowej Mszy Św. gorliwie uczestniczyło wielu starszych parafian, którzy jak zauważył rekolekcjonista też są dziećmi Bożymi. Ks. Jarosław Kęska wytworzył wspaniały klimat podczas rekolekcji parafialnych, tak więc dzieci chętnie uczestniczyły w głoszonym Słowie. Bóg zapłać!

Wpisała i zdj.: Rozalia Sitkowska