adsW dniu 15 listopada, jak każdego 15 miesiąca, zgromadziliśmy się w naszej świątyni na nabożeństwie i mszy św. Apostolstwa Dobrej Śmierci. Wspólnotę tę dwanaście lat temu założyła w naszej parafii pani Rozalia Sitkowska. Organizowała tę Wspólnotę, zapisywała członków, organizowała dni skupienia, koordynowała róże różańcowe. Była także odpowiedzialna za kontakty z Górką Klasztorną, gdzie jest centrum Apostolstwa Dobrej Śmierci w Polsce. Jednak od kilu miesięcy pani Rozalia boryka się z problemami zdrowotnymi. Dlatego postanowiła zrezygnować z przewodniczenia tej wspólnocie. Za wieloletnią pracę dziękujemy bardzo serdecznie pani Rozalii. Będzie ona teraz honorową zelatorką Wspólnoty.

Polecamy ją naszym modlitwom. Po mszy św. Apostolstwa odbyło się krótkie spotkanie, na którym została przedstawiona nowa zelatorka Apostolstwa Dobrej Śmierci. Jest nią nasza parafianka, pani Anna Sulisz, która przejęła już obowiązki we wspólnocie. Prosimy wszystkich członków apostolstwa o modlitwę w int. nowej zelatorki oraz o pomoc w prowadzeniu Apostolstwa.

 

Przekazuję też słowo od pani Rozalii Sitkowskiej.

 Dziękuję  bardzo za 12 lat współpracy z Ks. Proboszczem i wszystkimi członkami ADS pod okiem naszej ukochanej Matki Patronki Dobrej Śmierci. Ufam, że Mateńka nasza wyprosi mi siły do towarzyszenia Wspólnocie w dalszych działaniach podejmowanych przez moje wspaniałe Koleżanki i Kolegów. Pani Ani dziękuję za podjęcie wyzwania prowadzenia Wspólnoty najbliższej mojemu sercu. Jako niewolnik Maryi i członek Niewidzialnego Klasztoru św. Jana Pawła II pragnę jeszcze pozostawić  widzialny znak mej modlitwy przez ręce Maryi.

Serdecznie wszystkich pozdrawiam i błogosławię

Rozalia Sitkowska, zelatorka.