W dnu 24 czerwca 2018 roku o godzinie 18.00 ks. bp Henryk Tomasik odprawi uroczystą mszę św. w nowym kościele i dokona poświęcenia tej naszej świątyni. Od tego momentu pozostaniemy już na stałe w tym nosym kościele. W związku z tym pragniemy przenieść się do tego nowego kośioł znowym wyposarzeniem. Jeśli ktoś pragnąłby zakupić jakiś przedmiot kultu religijbnego prosimy o kontakt. Poniżej prxzedstawiamy listę przedmiotów, które chcemy zakupić.

L.P.

Przedmiot

Kwota

1.     

Kielich

2000 zł

2.     

Puszka

1500 zł

3.     

Krzyż

3600 zł

4.     

Lichtarze duże (x 2)

1800 zł szt.

5.     

Kadzielnica

700 zł

6.     

Łódka

200 zł

7.     

Sygnaturka

1100 zł

8.     

Tron pod monstrancję

1000 zł

9.     

Mszał

550 zł

10.  

Podstawa pod mszał

1000 zł

11.  

Patenka do komunii

200 zł

12.  

Patena do koncelebry

400 zł

13.  

Ornaty (x 10)

400 zł szt.

14.  

Stojak na kadzielnicę

500 zł

15.  

Kropielnice (x 4)

200 zł szt.

16.  

Ampułki

200 zł

17.  

Świece (x 8)

100 zł szt.

18.  

Bursa (x 3)

70 zł szt.

19.  

Dzwonki (x 2)

350 zł szt.

20.  

Alby (x 10)

300 zł szt.