dsc 7982dsc 7983dsc 7984dsc 7989W niedzielę 24 czerwca 2018 r. na mszy św. o godz. 18:00 uczestniczyliśmy w uroczystym poświęceniu nowego Kościoła przez Ordynariusza Diecezji Radomskiej bpa ks. Henryka dsc 7993dsc 7997Tomasika, zaproszonego przez proboszcza ks. Gabriela Marciniaka. Komentarze do tej pięknej uroczystości przygotowała Zofia Kroczak z Odnowy w Duchu Świętym i przed procesją wejścia powiedziała:
"Oto nadszedł dzień długo przez nas oczekiwany i upragniony, dzień poświęcenia nowego kościoła. Do tego wydarzenia zmierzała ponad trzydziestoletnia działalność naszej parafii, którą w 1987 r. erygował ks. Biskup Edward Materski. Dziś to ksiądz Biskup Henryk Tomasik poświęci naszą świątynię, aby stała się ona miejscem, w którym gromadzić się będziemy na modlitwę. Po dokonaniu poświęcenia nasz nowy kościół będzie miejscem szczególnego przebywania Boga z nami; miejscem, gdzie Bóg będzie do nas mówił i udzielał łaski, przyjmując nasz hołd i wysłuchując błagań. Dziś przeżywamy również uroczystość Narodzenia Św. Jana. Bóg posyłając na świat Jana pragnie przez Jego nauczanie i chrzest przygotować lud na przyjście Swego Syna, Jezusa Chrystusa. I my jesteśmy wezwani, by być świadkami Chrystusa i przygotować dla Niego drogę do ludzkich serc.
Modląc się podczas tej Eucharystii, wzywajmy wstawiennictwa św. Jana, aby wszyscy, którzy wznosili ten kościół oraz ci, którzy będą się w nim gromadzić, doświadczali bliskości Boga, poznawali Jego miłość i byli świadkami tej miłości w świecie. Niech Pan sprawi, byśmy doszli kiedyś do domu „nie ręką ludzką zbudowanego” – do niebieskiego Jeruzalem, gdzie będziemy oglądać Boga twarzą w twarz.
Owoce tej mszy św. ofiarujemy w następujących intencjach: ks. proboszcz Gabriel Marciniak w intencji parafian, ks. Mariusz Turczyk w intencji śp. Janiny Gajda, ks. Stefan Suwara w intencji śp. Jana Dolegi, Franciszka i Antoniego Szymańskich".
W uroczystej procesji wejścia brali udział: liturgiczna służba ołtarza, poczty sztandarowe, uczestniczący w celebracji uroczystej mszy św. następujący księża: ks. Marian Midura, ks. Kryspin Rak, ks. Mariusz Turczyk, ks. Robert Krawczyk, ks. dr prał. Wiesława Taraska, Jezuita Jan Noszczak, ks. Stefan Suwara, ks. kan. Krzysztof Ćwiek, proboszcz ks. Gabriel Marciniak oraz główny celebrans ks. bp Henryk Tomasik.
W uroczystej mszy św. poświęcenia kościoła uczestniczył również proboszcz sąsiedniej Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja Cudotwórcy ks. Tomasz Rubczewski.
dsc 8000dsc 8013dsc 8016Po obrzędzie okadzenia ołtarza nastąpiły powitania. Łucja Morgaś wygłosiła wierszyk i przekazała Ordynariuszowi ks. biskupowi Henrykowi Tomasikowi bukiet polnych kwiatów, zaś w imieniu Parafii powitanie Ekscelencji wygłosiła Jolanta Strzałkowska:
Ekscelencjo - Czcigodny Księże Biskupie, w imieniu wszystkich parafian witamy Cię w tym szczególnym dla nas dniu. Przez 30 lat modliliśmy się w skromnej kadsc 8026plicy. Od dziś ta nowa świątynia jest dla nas domem modlitwy, miejscem gromadzenia się rodziny parafialnej „wokół stołu Słowa i Chleba Życia”. Jest miejscem, gdzie wsłuchując się w Słowo Boże i spożywając Chleb Życia, czerpiemy moc i siłę, aby żyć w prawdzie wszędzie tam, gdzie jesteśmy - w domu, w pracy i na ulicy. Z Eucharystii, która jest sprawowana w tej świątyni czerpiemy moc i siłę, aby sprostać wymaganiom najważniejszego przykazania – przykazania miłości Boga i bliźniego.
Dalej mówiła o okresie trudzie budowy parafian jak i ludzi dobrej woli spoza parafii i o modlitwie za nich wszystkich podczas tej Eucharystii. O tym również, że obecna Eucharystia jest naszym dziękczynieniem Ojcu Niebieskiemu za ten kościół. Zwracając się do Pasterza Diecezji dziękowała, że zachęcał nas do wytrwałości .w budowie tej świątyni. W tym duchu też składała podziękowania księżom, którzy realizowali dzieło budowy tej świątyni: Księdzu kanonikowi Jerzemu Szpytmie oraz  Księdzu proboszczowi Gabrielowi Marciniakowi (szerzej w kronice parafialnej).
Na koniec ponownie zwróciła się do Ordynariusza: Ekscelencjo, Czcigodny Pasterzu Diecezji prosimy Cię o pobłogosławienie naszej nowej świątyni, abyśmy mogli w niej wielbić Boga, słuchać Jego Słowa, a przede wszystkim sprawować sakramenty święte. Niech przez Twoje ręce nasz Pasterzu spłynie Boże błogosławieństwo, abyśmy doświadczali w tej świątyni obecności Jezusa Chrystusa.
Kwiaty biskupowi wręczyli Maria i Mieczysław Zakrzewscy.
dsc 8032dsc 8033dsc 8034W tydsc 8031m liturgicznym dziękczynieniu będziemy wyrażać wdzięczność Panu Bogu za wielki dar tego Kościoła, powiedział na początku Eucharystii ks. bp Henryk Tomasik. Będzie to przypomnienie naszego chrztu św. i bierzmowania i tym gestem oddamy Matce Bożej wielki dar tego Kościoła. Msza św. dziękczynna sprawowana jest za parafian, którzy budowali tę świątynię. Prosimy, aby Pan Bóg pobłogosławił wodę do poświęcenia tego kościoła i ścian oraz nas samych. Następnie Ordynariusz przeszedł i poświęcił cały kościół.
Przed liturgią słowa był kolejny komentarz (szerzej w kronice).
W liturgii Słowa brali udział Zbigniew Morgaś - I Czytanie (Iz 49,1-6), Scholanka - Psalm (Ps 139,1-3.13-15) Refren: Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył, Krzysztof Jędra - II Czytanie (Dz. 13, 22-26).

dsc 8039dsc 8040dsc 8036Ewangelię  czytał ks. kan. Krzysztof Ćwiek, proboszcz Parafii p.w. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu. Homilię wygłosił Jego Ekscelencja ks. bp Henryk Tomasik - mówiąc:
Czcigodni Księża, wszystkie zebrane stany, kochane dzieci i młodzieży, zgromadzeni w tej świątyni!
Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jan Chrzciciel, aby objawić światu Mesjasza. (…) Nawiązał do I czytania - Izajasz stał się prorokiem i uczy dsc 8043jak spełniać Bożą wolę. Napisał księgę, w której objawia Boże Dziecię, tak jakby był przy narodzeniu. Pisał to pod natchnieniem Ducha Świętego. Pan Bóg pozwolił mu dostrzec przyszłość. Izajasz wie i publicznie o tym mówi. (…) "Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi". Rozważane Słowo z Dziejów Apostolskich mówi nam "Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach ". Jan Chrzciciel stał się największym prorokiem, który wskaże Mesjasza. Uczył prostoty i pokory. Był obrońcą wierności małżeństwa i za to zapłacił życiem. (…) Chrystus idzie na cały świat i naucza. Od momentu chrztu św. i bierzmowania uczestniczymy w tej misji Kościoła. Każdy z nas może być takim prorokiem, który pomaga wierzyć drugiemu. Następnie przytoczył kilka przykładów. Kończąc biskup spuentował: "Człowiek, który troszczy się o wiarę drugiego, sam wzrasta w wierze!" oraz "Dobro przekazywane powiększa się! Niech tak się stanie z nami! Amen!"
Modlitwę wiernych odczytała Barbara Prażmowska z Apostolstwa Dobrej Śmierci, w której modliliśmy się za Kościółdsc 8044 święty, za obecnego wśród nas biskupa Henryka, za wszystkich budowniczych, fundatorów i ofiarodawców naszego kościoła, za wszystkich parafian, za zmarłych polecanych w tej mszy św. i za zmarłych budowniczych i ofiarodawców naszego kościoła i za nas uczestniczących w tej Eucharystii.
Po modlitwie wiernych podczas niesienia darów wysłuchaliśmy kolejnych komentarzy Zofii Kroczak:
W procesji ofiarnej składamy dary duchowe i materialne, Prosimy Pana Jezusa, aby złączył je ze swoją ofiarą składaną Bogu Ojcu. (…) Włączmy się w ten liturgiczny obrzęd przygotowania darów przez śpiew pieśni.
W procesji z darami brali udział: Rodzina Magdaleny i Karola Gajdów, liderka WKC Marianna Sieczkowska, liderka ADS Rozalia Sitkowska, służby mundurowe, budowniczowie: Dariusz Płatos i Wojciech Mazur.
Po Komunii Świętej wdzięczni Panu Bogu za nasz nowy kościół śpiewaliśmy Te Deum.
Na koniec zabrał głos proboszcz ks. Gabriel Marciniak: "Chcę przede wszystkim podziękować Ekscelencji ks. dsc 8045dsc 8064dsc 8065biskupowi Henrykowi Tomasikowi za poświęcenie kościoła, wygłoszone Słowo Boże, za wspieranie nas i obecność. Pragnę wyrazić wdzięczność śp. biskupowi Zygmuntowi Zimowskiemu, że dsc 8074dsc 8078dsc 8082mnie skierował na tę parafię. Następnie zwrócił się do budowniczych serdecznie dziękując kierownikowi budowy p. Dariuszowi Płatosowi, architektowi panu Mariuszowi Rodakowi oraz konstruktorce naszej świątyni pani Annie Wieteska, a także geodecie panu Stanisławowi Biskupowi.
Ponadto proboszcz podziękował za przybycie na tę uroczystość: pani poseł RP Annie Kwiecień, wszystkim dsc 8084służbom mundurowym, wszystkim wspierającym firmom, szkołom, Rycerzom Kolumba, przyjaciołom, SOLIDARNOŚCI z Pionek, przedstawicielom z Opoczna, a przede wszystkim Wam parafianom za obecność. To jest Wasze dzieło, to jest Wasz dom.
Pani poseł Anna Kwiecień złożyła gratulacje i kwiaty na ręce proboszcza i stwierdziła, że ta świątynia będzie wielką radością dla każdego.
Na zakończenie proboszcz ks. Gabriel Marciniak poinformował o decyzji Ordynariusza przeniesienia wikariusza ks. Arkadiusza Wójcika, z dniem 1 lipca 2018 r., do parafii pw. Świętego Krzyża w Kozienicach. Była to wspaniała okdsc 8092azjadsc 8086, aby podziękować nieocenionemu wikariuszowi ks. Arkadiuszowi, co uczynił w swoim imieniu proboszcz i zapowiedział, że do naszej parafii przychodzi nowy wikariusz ks. Wojciech Kuropieska, pochodzący z par. Jedlnia Letnisko, który dotychczas służył w par. M. B. Częstochowskiej w Trablicach Pelagowie. W imieniu parafian podziękowanie wikariuszowi ks. Arkadiuszowi Wójcikowi za pięcioletnią pracę w naszej Parafii składali: pani Katarzyna Bednarska z przedstawicielami liturgicznej służby ołtarza i Scholi. Po czym zabrał głos ks. Arkadiusz Wójcik dziękując wszystkim parafianom. Jednocześnie przedstawił nowego wikariusza ks. Wojciecha Kuropieskę.
Przed błogosławieństwem był ostatni komentarz:
dsc 8096Jak wielka to łaska, że mamy świątynię, możemy się w niej modlić i przyjmować sakramenty. Dbajmy o ten widzialny znak Bożej miłości. Ożywiajmy tę świątynię swoją obecnością i wspierajmy swymi ofiarami. Przede wszystkim jednak pamiętajmy, że nasze serca są żywą świątynią Boga, On nas błogosławi, prowadzi i ochrania, byśmy mogli zrealizować swoje powołanie i być Jego świadkami w świecie.
Na zakończenie Ordynariusz ks. bp Henryk Tomasik udzielił uczestnikom błogosławieństwa Bożego.
Wpisała: Rozalia Sitkowska, fot. Wojciech Sitkowski