2018.09.16 12018.09.16 22018.09.16 316 września 2018 r. Rada Rycerzy Kolumba 15216 im. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę ufundowała obelisk z pamiątkową tablicą "W hołdzie tym, którzy walczyli o wolność Rzeczypospolitej 1918-2018" oraz maszt z flagą państwową. Uroczystość odsłonięcia i poświęcenie obelisku odbyła się dzięki aprobacie proboszcza ks. Gabriela Marciniaka kapelana Rady Rycerzy nr 15216. Uroczystość ta wraz z 2018.09.16 42018.09.16 52018.09.16 6mszą świętą w intencji bohaterów, którzy zginęli za Ojczyznę wieńczyła trzydniowe obchody świąt Parafii Matki Bożej Bolesnej:
- piątek 14 września - Podwyższenia Krzyża świętego – Rycerze Kolumba brali czynny udział w drodze krzyżowej ulicami parafii poprzez niesienie krzyża oraz pochodni,
-  sobota 15 września - Odpust Parafialny – Rycerze Kolumba wystawili poczet sztandarowy oraz czytali II czytanie podczas uroczystej mszy św.
2018.09.16 72018.09.16 8Obelisk został umiejscowiony obok krzyża misyjnego na placu kościelnym. Kamień umieszczono na postumencie, na nim widnieje napis wg słów Św. Jana Pawła II
"Ojczyzna jest naszą matką ziemią,
Polska jest matką szczególną,
dlatego też ma prawo do miłości szczególnej"
Odsłonięciu pamiątkowej tablicy towarzyszyła Orkiestra Wojskowych Sił Powietrznych z Radomia, kierowana przez st. chor. szt. Tomasza Chwalińskiego, która zagrała hymn państwowy i w tym czasie Rycerze wciągali biało-czerwoną flagę na maszt. Po tym nastąpiły krótkie przemówienia Zbigniewa Morgasia, Wielkiego Rycerza Rady nr 15216 oraz Anny Kwiecień, poseł na Sejm RP oraz poświęcenie obelisku przez ks. dr mjr Kryspina Raka, kapelana WP Radom. Tę część zakończyło wspólne odśpiewanie Roty, przy akompaniamencie Orkiestry WP z Radomia.
2018.09.16 92018.09.16 102018.09.16 13Uroczysta msza święta odprawiana była w koncelebrze przez obu kapłanów. W liturgii uczestniczyło 25 Rycerzy, którzy ustawili się wokół ołtarza, czytali czytania (Robert Mazur, Zbigniew Morgaś) i modlitwę wiernych (Robert Kubas).
Homilię wygłosił kapelan WP Radom: Gromadzimy się, aby dać czytelne świadectwo miłości, aby się modlić za tych, którzy zasłużyli się Ojczyźnie, którzy walczyli o Jej wolność. Czas obchodów 100-lecia powinno kierować ku Ojczyźnie, jak wielka to wartość wiedzieli wszyscy, ci, którzy śpiewali "Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie". (…) Wróćmy na chwilę do wspomnień 100 lat temu, kiedy zaczęły formować się rząd, urzędy. Nie było ustabilizowanych granic, konstytucji, ale miała wolę 2018.09.16 122018.09.16 12atrwania i tworzenia wszystkiego od nowa. To był inny świat! Tamto pokolenie nie znało pojęć: globalizm, terroryzm, komputeryzacja, ale wiedziało co znaczy odpowiedzialność, etyka. Komu wiele dano od tego wymagać się będzie! Każdy przez pracę, zaangażowanie i modlitwę wspiera dobre imię Polska. (…) Trzeba nieustannie powracać do przeszłości i na niej budować przyszłość! (…) W pamięci pokoleń należy zapisywać imiona tych, którzy wpisali się w tę polską wolność. Modlić się i dziękować za tych, którzy dobrze przysłużyli się naszej Ojczyźnie, za tych którzy rządzą. Polecajmy Panu Bogu naszą Ojczyznę, naszą wolność i tu zacytował modlitwę ks. Piotra Skargi za Ojczyznę.
2018.09.16 142018.09.16 152018.09.16 16Na zakończenie zabrał głos proboszcz dziękując ks. kapelanowi WP Radom, za przewodniczenie Eucharystii i Słowo Boże, a wszystkim za zaangażowanie: panu Adamowi, pani Kasi, organistce, pani Poseł, Orkiestrze i wszystkim uczestnikom tej pamiątkowej Uroczystości, w tym szczególnie Rycerzom.
W tym dniu mieliśmy okazję wysłuchać koncertu Orkiestry wojskowej, która zaprezentowała wiązankę pieśni patriotycznych począwszy od legionów Piłsudskiego, po marsze: np. poświęcony rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, Marsz Polonia oraz polskich szwoleżerów.
2018.09.16 172018.09.16 18Po mszy świętej Rycerze przygotowali dla uczestników ognisko oraz śpiewniki. Była możliwość upieczenia gorących kiełbasek i wspólne śpiewanie z parafianami pieśni patriotycznych. Była to znakomita uczta duchowa połączona z lekcją patriotyzmu. Bóg zapłać!

Wpisali: Rozalia Sitkowska, Zbigniew Morgaś, fot. Paweł Trojanowski