2019 oplatek 0a2019 oplatek 12019 oplatek 2Jak co roku w okresie Bożego Narodzenia w 2019 roku odbyły się spotkania opłatkowe wszystkich wspólnot modlitewnych działających w naszej parafii. Najpierw w sobotę 12 stycznia, z kapelanem ks. Gabrielem Marciniakiem spotkali się Rycerze Kolumba wraz z małżonkami, a w niedzielę 13 stycznia 2019 r. wspólne biesiadowanie przeżyli członkowie: Kółek Żywego Różańca, Wspólnoty Krwi Chrystusa, Apostolstwa Dobrej Śmierci.
Na początku Ewangelię o narodzeniu Pana Jezusa (Łk 2,1-20) odczytał proboszcz ks. Gabriel Marciniak, 2019 oplatek 32019 oplatek 4poprowadził modlitwę i złożył życzenia przybyłym. Była to również okazja do radości spotkania w kolejnym Nowym Roku i życzeń indywidualnych, aby tradycja łamania się opłatkiem podtrzymywała ducha miłości, przyjaźni, wiary i nadziei. Ponadto czas wspólnego śpiewania kolęd to przypomnienie o wielowiekowej polskiej tradycji.
Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli trud, aby te spotkania pozostały długo w pamięci!

Wpisała: Rozalia Sitkowska, fot. Wojciech Sitkowski, Barbara Prażmowska