2019.03.06rekol dzieci 12019.03.06rekol dzieci 1aOd środy popielcowej, 6 marca 2019 r., w naszej parafii odbywają się rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Niepublicznych im. Juliusza Słowackiego. Rekolekcje poprowadził ks. Adrian Kwieciński z parafii w Jastrzębi. We środę o godzinie  9.00 spotkał się z dziećmi klas 0–IV, zaś o godzinie 11.00 z młodzieżą klas V -VIII podstawówki i III klasy gimnazjalnej.
Rekolekcjonista zaprosił wszystkie dzieci przed prezbiterium i 2019.03.06rekol dzieci 22019.03.06rekol dzieci 2anauczył je piosenki: Jeśli kochasz Pana Boga, zaklaszcz w dłonie, zaklaszcz w dłonie jeszcze raz i popatrz kto jest koło ciebie, przy tym dzieci klaskały i wykonywały gesty sympatii.
Następnie poprzez rozmowę i zadawane pytania uzmysłowił dzieciom jak ważna jest modlitwa do Pana Boga, bo Bóg kocha każdego człowieka. Rekolekcjonista przyniósł kilka rekwizytów ze stroju strażaka, które chronią go w czasie pożaru. Dało to 2019.03.06rekol dzieci 32019.03.06rekol dzieci 4możliwość rozmowy nt. czym jest modlitwa, czyli jest taką ochroną przed złem, żebym był bezpieczny. Wykazał podobieństwo do bezpieczeństwa jaki daje strażakowi jego strój. A więc dzieci odpowiadając na pytania, powiedziały, że modlitwa jest rozmową z Panem Bogiem o zdrowie, o miłość. Ks. Adrian zapytał również czy łatwo się modlić? Dzieci stwierdziły, że nie - więc doszli wspólnie do wniosku, aby skupić się na modlitwie trzeba wyłączyć telefon, telewizor i komputer i modlić się w ciszy.
Po tym nastąpił bardzo ważny moment początku Wielkiego Postu - obrzęd posypania popiołem: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!
Na zakończenie wikariusz ks. Wojciech Kuropieska zachęcił chłopców, aby kandydowali na ministrantów, a dziewczęta do Scholi  i zaprosił na nastepne dni rekolekcji: we czwartek o godzinie 16.00 nabożeństwo pokutne dla wszystkich i w piątek o godzinie 10.00 msza św. dla wszystkich, o godzinie 16.00 Droga Krzyżowa.

Wpisała i fot.: Rozalia Sitkowska