rw2019.03.05 1W dniach 5-8 kwietnia 2019 r. odbywały się naszej Parafii Matki Bożej Bolesnej rekolekcje wielkopostne dla dorosłych. Nauki wygłosił ojciec Czesław Sobolewski SJ, poprzedni przełożony ojców Jezuitów w Radomiu. Rekolekcje rozpoczęły się w piątek Drogą Krzyżową o godzinie 17.15. Natomiast o godz. 18.00 odprawiona została msza św. z pierwszą nauką ogólną.
Rekolekcjonista w centrum rozważań postawił Matkę Bożą Boleściwą. Jego zachwyt nad obrazem naszej Patronki, trzymającej w rękach siedem mieczy, stanowił stały punkt odniesienia jego bogatych wielowątkowych rozważań wielkopostnych. Ojciec Czesław rozpoczynając rozważania powiedział: tę drogę krzyżową odprawiamy z Matką Bożą Bolesną. Ty jesteś nazwana Matką Pięknej Miłości. Chcemy Cię prosić, abyś rw2019.03.05 2nas poprowadziła do Jezusa. We wszystkich stacjach zaczynającej się drogi Jezusa u Piłata, który umywa ręce i skazuje Niewinnego na śmierć i w kolejnych padały pytania do zastanowienia: Czy w moim życiu nie przyjmuję postawy Piłata? Jezu naucz mnie prawdy! (stacja I); Czy pozwolisz, że matka posłuży się tobą, abyś ocierał pot z twarzy innych ludzi (stacja VI);  refleksji: Całe cierpienie ofiaruję za grzechy świata i moje (stacja II) Ona mi będzie wdzięczna za pomoc okazaną Jezusowi i innym ludziom, sąsiadom, najbliższym (stacja V); Panie Jezu przepraszam, że moje grzechy przygniatają Ciebie. Daj mi proszę szansę poprawy! (stacja VII); Zawsze z Tobą Matko można powstać i iść dalej (stacja IX); Matka wyprasza łaski, abym ja nie zapomniał o swojej godności w upadkach (stacja X); Ona jest strażniczką wiary. Jeśli zetkniemy się ze śmiercią bliskiego, zwróćmy się do Niej, a Ona nas poprowadzi (stacja XIV) oraz prośby do rw2019.03.05 3Matki Bożej, aby pomogła dokonać zmian w naszym życiu: Matko pozwól mi się podnieść tak jak chciałaś podnieść Syna (stacja III); Matko Bolesna naucz mnie współodczuwać, abym sam stał się pocieszycielem (stacja VIII); Matko uczestnicząc w cierpieniu upraszaj mi łaskę, abym był wrażliwy na cierpienia (stacja XI); Matko Jezusa módl się za nami teraz i w godzinę śmierci (stacja XII); Maryjo Matko Boża bądź wzorem wytrwałości i spraw abym był blisko Ukrzyżowanego (stacja XIII).
Na początku mszy św. w piątek o 18:00 proboszcz ks. Gabriel Marciniak oficjalnie skierował kilka słów do rekolekcjonisty: Bardzo serdecznie witam ojca Czesława Sobolewskiego, przyjaciela naszej Parafii. Był On opiekunem Apostolstwa Modlitwy. Bardzo się cieszę, że przyjął zaproszenie do przeprowadzenia rekolekcji w naszej Parafii. Módlmy się o dobrze przeżyte rekolekcje i też za ojca rekolekcjonistę.
W tym dniu trzech kapłanów sprawowało tę świętą Eucharystię: proboszcz ks. Gabriel Marciniak, ks. Mariusz Turczyk oraz ojciec rw2019.03.05 4Czesław Sobolewski SJ. W homilii rekolekcjonista powiedział: Temat Matki Bożej Bolesnej bardzo mnie poruszył. Jej Serce przebite 7 mieczami, które na waszym obrazie trzyma w rękach. I ta figura na zewnątrz, Jej oczy pełne zadumy. Pan Bóg was wybrał. Tytuł tego kościoła zobowiązuje. Jesteście zauważalni, z oddali widać wasz kościół.  Młyny Boże mielą powoli, tak więc i zrozumienie tej idei przyjdzie z czasem.
Chcę zaprosić was, abyśmy spojrzeli na ten obraz i jak on odzwierciedla głębię, tego skąd się wziął grzech. I okaże się, że Proroctwo Symeona nie jest przekleństwem, ale błogosławieństwem. Po czym rekolekcjonista odniósł się wielowątkowo do wielu aspektów zapisów Piśma Świętego, np. w Ks. Rodzaju Pan Bóg uczy nas, aby nie wdawać się z diabłem w dyskusję, albo jak popatrzymy na krzyż, wtedy zobaczymy skutki naszych grzechów, czy też "Jak to się dzieje, że Matka Boża potrafiła znieść tak wielkie cierpienie. Matka prowadzi nas jak te dzieci w Gietrzwałdzie, w la Salette, abyśmy umieli znieść cierpienie" oraz wielkiej miłości Boga Ojca poprzez Przypowieść o Synu Marnotrawnym.
Na zakończenie prosił, aby skorzystać  z sakramentu pokuty: przychodzę do Ciebie i proszę uzdrów mnie! Maryja zaprasza, aby przyjść do Jej Syna z godnością. I wyraził błogosławieństwo: niech nasza postawa i otwartość na Słowo Boże przemienia nas - z serca skamieniałego na serce skruszone i radosne!
W sobotę nauki ogólne miały miejsce na mszach św. o godzinie 8.30 i 18.00. W tym dniu szczególnym spotkaniem z rekolekcjonistą była msza św. dla starszych i chorych o godzinie 10.00. W sobotę także przeżywaliśmy dzień spowiedzi wielkopostnej. W niedzielę na każdej mszy świętej wysłuchaliśmy jeszcze konferencji ojca Czesława Ostatnie homilie rekolekcji wygłosił w poniedziałek 8 kwietnia na mszach św. o godzinie 9.00 i 18.00.

rw2019.03.05 5rw2019.03.05 6W niedzielę ojciec Czesław wygłosił Słowo Boże dla Rycerzy Kolumba i ich rodzin.
Bardzo dziękujemy za rekolekcje wielkopostne, które były prawdziwą ucztą duchową i których wysłuchaliśmy w dużym skupieniu i ciszy. W niedzielę ojciec Czesław wygłosił kazanie pasyjne, gdzie w sposób niekonwencjonalny, dotąd przez nas nieznany, odniósł się do 7 Boleści Matki Bożej.
Wpisała: Rozalia Sitkowska, fot. Wojciech Sitkowski